Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erhvervsuddannelser

Oversigt

Erasmus+ understøtter undervisningsperioder ved erhvervsuddannelsesinstitutioner i udlandet.

Hvis du arbejder inden for erhvervsuddannelse, kan du rejse ud og undervise på en erhvervsuddannelsesinstitution i et land, der deltager i Erasmus+.

En sådan organisation kunne f.eks. være en erhvervsvirksomhed, en offentlig institution, et forskningsinstitut eller en ngo.

Varighed

En undervisningsperiode skal have en varighed på mindst 2 dage og må ikke vare længere end 2 måneder. Hertil kommer rejsetid.

Betingelser

Inden du begynder på dit undervisningsophold, skal du, din hjeminstitution og værtsinstitutionen underskrive en mobilitetsaftale. I denne aftale angives dine læringsmål, rettigheder og forpligtelser, og der står også, hvordan din undervisningsperiode anerkendes formelt.

Finansiel støtte

EU-tilskud går til at dække dine rejse- og leveomkostninger under dit udlandsophold og til at yde organisatorisk støtte til de deltagende institutioner.

Tilskuddene finansieres af EU, men de forvaltes af de deltagende erhvervsuddannelsesinstitutioner, som også tager sig af at udbetale tilskud til de undervisere, der rejser ud.

Sådan søger du

Hvis du arbejder inden for erhvervsuddannelse, kan du ikke som enkeltperson søge om tilskud. Ansøgningerne udfærdiges af erhvervsuddannelsesinstitutionerne, som også udvælger ansøgerne til undervisningsophold i udlandet blandt de ansatte.

Denne udvælgelse skal være retfærdig, gennemsigtig og veldokumenteret.

Hvis du ikke arbejder i en erhvervsuddannelsesinstitution, skal du for at kunne få tilskud til at undervise i udlandet via Erasmus+ inviteres af en erhvervsuddannelsesinstitution.

Få mere at vide

Kontakt din egen erhvervsuddannelsesinstitution for at få at vide, om undervisningsophold i udlandet er tilgængelige for dig.

Du kan også få nærmere oplysninger om dine muligheder via programguiden for Erasmus+:

  • I del B kan du læse om tildelingskriterier, støtteberettigelseskriterier og tilskudsregler.

Kontakt det nationale agentur i dit hjemland, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp med ansøgninger.