Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Pregled

Programom Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) u inozemstvu.

Ako radite u instituciji za SOO možete poučavati u drugoj organizaciji u državi sudionici u programu Erasmus+.

Te organizacije mogu biti poduzeća, javna tijela, socijalni partneri, istraživački instituti i nevladine organizacije.

Trajanje

Zadatak poučavanja mora trajati najkraće dva dana, a ne može trajati dulje od dva mjeseca. U trajanje nije uključeno vrijeme putovanja.

Uvjeti

Prije početka poučavanja vi, vaša institucija i organizacija primateljica sklapate sporazum o mobilnosti. U tom se dokumentu utvrđuju vaši ciljevi učenja, prava i obveze te način na koji će razdoblje poučavanja biti formalno priznato.

Financijska potpora

Bespovratna sredstva EU-a namijenjena su pokrivanju vaših putnih troškova i dnevnica tijekom boravka u inozemstvu te za pružanje organizacijske podrške organizacijama sudionicama.

Iako ih financira EU, bespovratnim sredstvima upravljaju institucije koje su uključene za projekt za SOO te su one odgovorne za isplatu fizičkim osobama.

Kako se prijaviti

Ako radite u instituciji za SOO, ne možete podnijeti zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava kao fizička osoba. Zahtjeve podnose institucije za SOO koje potom odabiru kandidate za poučavanje u inozemstvu među svojim osobljem.

Odabir osoblja za poučavanje u inozemstvu mora biti pošten, transparentan i popraćen opsežnom dokumentacijom.

Ako ne radite u instituciji za SOO da biste mogli poučavati u inozemstvu u okviru programa Erasmus+, poziv vam mora uputiti institucija za SOO .

Saznajte više

Obratite se svojoj instituciji za SOO saznajte jesu li vam dostupne te mogućnosti.

Programski vodič za Erasmus+ također sadržava detaljne informacije o tim mogućnostima.

  • U odjeljku B navode se uvjeti za dodjelu sredstava, kriteriji prihvatljivosti i pravila financiranja.

Nacionalne agencije mogu vam pomoći ako imate pitanja ili želite podnijeti zahtjev.