Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Upravičene države

Pri vseh ukrepih programa Erasmus+ v celoti sodelujejo države članice EU. Poleg tega so programu v skladu s členom 19 uredbe o programu Erasmus+ pridružene naslednje tretje države:

 • članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Norveška, Islandija, Lihtenštajn;
 • države pristopnice, države kandidatke in potencialne države kandidatke: Republika Severna Makedonija, Republika Turčija in Republika Srbija.

Države članice EU in zgoraj navedene tretje države, pridružene programu, se v nadaljnjem besedilu imenujejo „države članice EU in tretje države, pridružene programu“.

Poleg tega so lahko do sodelovanja v ukrepih Erasmus+ v skladu s členom 20 Uredbe v ustrezno utemeljenih primerih upravičeni tudi pravni subjekti iz drugih tretjih držav, ki niso pridružene programu, če je to v interesu Unije (v nadaljnjem besedilu: tretje države, ki niso pridružene programu).

Države Članice EU in tretje države, pridružene Programu

Naslednje države lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+:

Države članice Evropske unije (EU)1

Belgija, Bolgarija, Češka , Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska

Tretje države, pridružene Programu2

 • Severna Makedonija
 • Srbija
 • Islandija
 • Lihtenštajn
 • Norveška
 • Turčija

Tretje države, ki niso pridružene Programu

V nekaterih ukrepih programa lahko sodelujejo naslednje države ob upoštevanju posebnih meril ali pogojev (za izčrpen seznam upravičenih držav za vsak posamezni ukrep glej del B tega vodnika). Sredstva se bodo dodelila organizacijam na ozemljih držav, kot so priznana z mednarodnim pravom. Pri financiranju je treba spoštovati vsako omejitev, ki jo v zvezi z zunanjo pomočjo EU uvede Evropski svet. Prijave morajo biti v skladu s splošnimi vrednotami EU: spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, kot določa člen 2 Pogodbe o Evropski uniji.

Naslednje tretje države, ki niso pridružene programu, so združene v skladu z instrumenti zunanjega delovanja EU, in sicer Instrumentom za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI – Globalna Evropa)3  in instrumentom za predpristopno pomoč (IPA III)4 .

Zahodni Balkan (regija 1)

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo5 , Črna gora

Vzhodno sosedstvo (regija 2)

Armenija, Azerbajdžan, Belorusija6 , Gruzija, Moldavija, ozemlje Ukrajine, kot je priznano z mednarodnim pravom

Države južnega Sredozemlja (regija 3)

Alžirija, Egipt, Izrael7 , Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina8 ​​​​​​​, Sirija9 ​​​​​​​, Tunizija

Ruska federacija (regija 4)

Ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom

Regija 5 Azija10

 • Bangladeš, Butan, Kambodža, Kitajska, Demokratična ljudska republika Koreja, Indija, Indonezija, Laos, Malezija, Maldivi, Mongolija, Mjanmar, Nepal, Pakistan, Filipini, Šrilanka, Tajska in Vietnam
 • Države in ozemlja z visokim dohodkom11 : Brunej, Hongkong, Japonska, Republika Koreja, Macao, Singapur in Tajvan

Regija 6 Srednja Azija12

Afganistan, Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Regija 7 Bližnji in Srednji vzhod

 • Iran, Irak, Jemen
 • Države z visokim dohodkom: Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Saudova Arabija, Združeni arabski emirati

Regija 8 Pacifik13

 • Cookovi otoki, Fidži, Kiribati, Marshallovi otoki, Mikronezija, Nauru, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Samoa, Salomonovi otoki, Vzhodni Timor, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
 • Države z visokim dohodkom: Avstralija, Nova Zelandija

Regija 9 Podsaharska Afrika14 ​​​​​​​, [ft/]V nadaljevanju so navedene tretje države, ki so ključne za migracijo in niso pridružene programu: Burkina Faso, Burundi, Etiopija, Gambija, Slonokoščena obala, Gvineja, Mali, Mavretanija, Niger, Nigerija, Senegal, Južna Afrika, Južni Sudan, Sudan.

Angola, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zelenortski otoki, Srednjeafriška republika, Čad, Komori, Kongo, Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Džibuti, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bissau, Kenija, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mavretanija, Republika Mauritius, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Ruanda, Sao Tome in Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Somalija, Južna Afrika, Južni Sudan, Sudan, Tanzanija, Togo, Uganda, Zambija, Zimbabve

Regija 10 Latinska Amerika

Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, Gvatemala, Honduras, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Salvador, Urugvaj in Venezuela

Regija 11 Karibi15

Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Kuba, Dominika, Dominikanska republika, Grenada, Gvajana, Haiti, Jamajka, Saint Kitts in Nevis, Sveta Lucija, Saint Vincent in Grenadine, Surinam ter Trinidad in Tobago

Regija 12 ZDA in Kanada

Združene države Amerike, Kanada

Naslednje tretje države, ki niso pridružene programu, niso vključene v instrumente zunanjega delovanja:

Regija 13

Andora, Monako, San Marino, Vatikanska mestna država

Regija 14

Ferski otoki, Švica, Združeno kraljestvo

Za več informacij glej podroben opis ukrepov programa v delu B tega vodnika. 

Zahteve glede vizuma in dovoljenja za prebivanje

Udeleženci v projektih Erasmus+ bodo morda morali pridobiti vizum za bivanje v tujini v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, ali tretjih državah, ki niso pridružene programu, kjer poteka aktivnost. Vse sodelujoče organizacije morajo zagotoviti, da so zahtevana dovoljenja (vizum za kratko- ali dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje) urejena pred začetkom načrtovane aktivnosti. Priporoča se, da se dovoljenja vnaprej zahtevajo od pristojnih organov, saj lahko postopek traja več tednov. Nacionalne agencije in Izvajalska agencija lahko zagotovijo več nasvetov in podpore glede vizumov, dovoljenj za prebivanje, socialne varnosti itd. Portal EU o priseljevanju vsebuje splošne informacije o vizumih in dovoljenjih za prebivanje za kratko- in dolgoročno bivanje: https://ec.europa.eu/immigration/.

 • 1 V skladu s členom 33(2) Sklepa Sveta (EU) 2021/1764 z dne 5. oktobra 2021 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj, vključno z Grenlandijo) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021D1764), Unija zagotovi, da so posamezniki in organizacije, ki prihajajo iz čezmorskih držav ali ozemelj (v nadaljnjem besedilu: OCT) ali se tja odpravljajo, upravičeni do programa Erasmus+ v skladu s pravili programa in ureditvami, ki se uporabljajo za državo članico, s katero so ti OCT povezani. To pomeni, da posamezniki in organizacije iz OCT sodelujejo v programu s statusom „država članica EU ali tretja država, pridružena programu“, pri čemer je „država članica EU ali tretja država, pridružena programu“ država članica, s katero so OCT povezani. Seznam OCT je na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_sl. ↩ back
 • 2 Na podlagi podpisa pridružitvenih sporazumov med Evropsko unijo in navedenimi državami. ↩ back
 • 3 UL L 209/2021 (europa.eu). ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R1529 ↩ back
 • 5 To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova. ↩ back
 • 6 V skladu s sklepi Sveta z dne 12. oktobra 2020 in glede na vpletenost Belorusije v vojaško agresijo Rusije proti Ukrajini, priznano v sklepih Evropskega sveta iz februarja 2022, je EU prenehala sodelovati s predstavniki beloruskih javnih organov in podjetij v državni lasti. Če se bodo okoliščine spremenile, se lahko ta odločitev ponovno prouči. Medtem EU še naprej sodeluje z nedržavnimi, lokalnimi in regionalnimi akterji ter je, kjer je bilo to mogoče, okrepila podporo, ki jim jo zagotavlja, tudi v okviru tega programa, če je to ustrezno. ↩ back
 • 7 Merila za upravičenost, navedena v Obvestilu Komisije št. 2013/C 205/05 (UL C 205, 19.7.2013, str. 9), se uporabljajo za vse ukrepe, ki se izvajajo s tem vodnikom za prijavitelje, vključno v zvezi s tretjimi osebami, ki prejemajo finančno podporo, kadar posamezni ukrep vključuje finančno podporo tretjim osebam s strani upravičencev do nepovratnih sredstev, v skladu s členom 204 finančne uredbe EU. ↩ back
 • 8 To poimenovanje se ne razlaga kot priznanje države Palestine in ne posega v posamezna stališča držav članic glede tega vprašanja. ↩ back
 • 9 V skladu s sklepi Sveta o Siriji iz aprila 2018 sirske javne ustanove niso upravičene do financiranja v okviru programa Erasmus+. ↩ back
 • 10 Najmanj razvite države med temi državami so navedene na: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf ↩ back
 • 11 To vključuje države in ozemlja v skladu s seznamom držav z visokim dohodkom OECD in ne posega v status nobenega ozemlja ali suverenosti nad njim, v razmejitev mednarodnih meja in v ime katerega koli ozemlja, mesta ali območja. ↩ back
 • 12 Kot je navedeno zgoraj. ↩ back
 • 13 Kot je navedeno zgoraj. ↩ back
 • 14 Kot je navedeno zgoraj. ↩ back
 • 15 Najmanj razvite države med temi državami so navedene na: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf . ↩ back