Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Upravljanje programa Erasmus+

Program Erasmus+ upravljajo Evropska komisija (izvršni organ EU), Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), številne nacionalne agencije v državah programa in nacionalni uradi v nekaterih partnerskih državah.

Evropska komisija

Evropska komisija je odgovorna za splošno upravljanje programa, vključno z:

 • upravljanjem proračuna
 • določanjem prednostnih nalog
 • opredelitvijo ciljev in meril programa
 • spremljanjem in vodenjem izvajanja programa
 • nadaljevanjem in oceno programa

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) Evropske komisije je odgovorna za upravljanje „osrednjih“ delov programa, vključno s:

 • promocijo programa in njegovih možnosti
 • objavo razpisov za zbiranje predlogov
 • pregledom vlog za dotacije
 • sklepanjem pogodb in spremljanjem projektov
 • poročanjem o rezultatih

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in Komisija tudi izvajata študije in raziskave ter upravljata in financirata druge organe in mreže, ki jih podpira program Erasmus+.

Natančnejše informacije o upravljanju programa Erasmus+ so na voljo v letnih delovnih programih, ki jih objavlja Evropska komisija.

Nacionalne agencije

V državah EU je Komisija zaupala upravljanje programa Erasmus+ nacionalnim agencijam. Zunaj EU in zlasti na področju visokošolskega izobraževanja to vlogo opravljajo nacionalni uradi Erasmus+.

Komisija daje nacionalnim agencijam finančna sredstva, ki jih te uporabljajo za „decentralizirane“ dejavnosti programa. Agencije lahko tako program prilagodijo svojim nacionalnim sistemom na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Nacionalne agencije so odgovorne za:

 • zagotavljanje informacij o programu
 • pregledovanje vlog v svoji državi
 • spremljanje in oceno izvajanja programa v svoji državi
 • podporo posameznikom in organizacijam, ki sodelujejo v programu Erasmus+
 • promoviranje programa in njegovih dejavnosti na lokalni in nacionalni ravni

Agencije podpirajo upravičence programa od faze prijave do konca projekta. Z upravičenci in drugimi organizacijami tudi skupaj prispevajo k politikam EU na področjih programa.

Nacionalni uradi Erasmus+

V državah zunaj EU, v partnerskih državah, ki sodelujejo v programu Erasmus+ na področju visokošolskega izobraževanja, delo nacionalnih agencij opravljajo nacionalni uradi Erasmus+. Uradi so ključna točka za vse, ki želijo sodelovati v programu Erasmus+, in so odgovorni za:

 • zagotavljanje informacij o programu in njegovih udeležencih
 • svetovanje in pomoč morebitnim prijaviteljem
 • spremljanje projektov Erasmus+
 • podporo dialogu o politikah, študijam, dogodkom
 • vzdrževanje stikov s strokovnjaki in lokalnimi organi
 • spremljanje razvoja politike

Drugi organi

Program podpirajo tudi številne druge organizacije, med njimi: