Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Irányítás

Az Erasmus+ programot az Európai Bizottság (az EU végrehajtó szerve), az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), valamint a programországokban működő nemzeti irodák és az egyes partnerországokban működő nemzeti központok irányítják.

Az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság felelős a program általános irányításáért, ideértve az alábbi feladatokat:

 • költségvetési gazdálkodás,
 • a prioritások felállítása,
 • a program során elérendő számszerűsített célok és a vonatkozó kritériumok meghatározása,
 • a végrehajtás nyomon követése és irányítása,
 • a program utánkövetése és kiértékelése.

Az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének (EACEA) feladata a program „centralizált” elemeinek irányítása. Ez többek között a következő tevékenységeket foglalja magában:

 • a program és a program által kínált lehetőségek népszerűsítése,
 • pályázati felhívások közzététele,
 • a támogatási kérelmek ellenőrzése,
 • szerződéskötés és a projektek nyomon követése,
 • az eredményekkel kapcsolatos kommunikáció.

Az EACEA és a Bizottság ezenfelül tanulmányokat készít és kutatásokat végez, továbbá irányítja és finanszírozza az Erasmus+ által támogatott egyéb szerveket és hálózatokat.

Az Erasmus+ program irányítását részletesen ismerteti az Európai Bizottság éves munkaprogramja.

A nemzeti irodák

Az európai uniós országokban a Bizottság a nemzeti irodákat bízza meg az Erasmus+ programmal kapcsolatos irányítási feladatok többségével. Az Európai Unión kívül – különösen a felsőoktatás terén – ezt a feladatot a nemzeti központok látják el.

A Bizottság finanszírozást biztosít a nemzeti irodáknak, amelyek ezeket a forrásokat a program „decentralizált” elemeinek irányítására fordítják. Ezáltal a nemzeti irodák a programot hozzá tudják igazítani az adott ország oktatási, képzési és ifjúságpolitikai rendszereinek sajátosságaihoz.

A nemzeti irodák a következő feladatokért felelnek:

 • tájékoztatás a programmal kapcsolatban,
 • az adott országban benyújtott pályázatok ellenőrzése,
 • a program adott országban történő megvalósításának nyomon követése és kiértékelése,
 • az Erasmus+ programban részt vevő személyek és szervezetek támogatása,
 • a program és a program tevékenységeinek népszerűsítése helyi és nemzeti szinten.

Ezen túlmenően az irodák a pályázati szakasztól a projekt befejezéséig támogatást biztosítanak a program kedvezményezettjeinek. Együtt dolgoznak továbbá a kedvezményezettekkel és más szervezetekkel annak érdekében, hogy előmozdítsák az EU szakpolitikáinak megvalósítását a program által támogatott területeken.

A nemzeti központok

Az Európai Unión kívül a fent ismertetett feladatok túlnyomó többségét az Erasmus+ programban – azon belül is a felsőoktatás terén – részt vevő partnerországok nemzeti központjai végzik el. Ezek a központok jelentik a fő kapcsolattartási pontot mindazok számára, akik részt szeretnének venni az Erasmus+ programban. A központok látják el az alábbi feladatokat:

 • tájékoztatás a programmal és a részvételi jogosultsággal kapcsolatban,
 • tanácsadás és segítségnyújtás a potenciális pályázóknak,
 • az Erasmus+ keretében megvalósuló projektek nyomon követése,
 • szakpolitikai párbeszéd, tanulmányok és események létrejöttének támogatása,
 • kapcsolattartás a szakértőkkel és a helyi hatóságokkal,
 • a szakpolitikai fejlemények nyomon követése.

Egyéb szervek

A programot egy sor további szervezet támogatja, köztük a következők:

 • Eurydice hálózat – információkkal szolgál a tagállami oktatási rendszerekről és szakpolitikákról.
 • eTwinning – eszközöket, támogatást és szolgáltatásokat biztosító online együttműködési platform iskolákban dolgozó szakemberek számára.
 • EPALE – az európai felnőttoktatás elektronikus platformja online közösségbe tömöríti az ágazatban dolgozó szakembereket.
 • Felsőoktatási Reformok Szakértőinek Hálózata – a hálózat támogatja a szakpolitikai fejlesztéseket és párbeszédet, tájékoztatással szolgál az Erasmus+ program keretében megvalósuló projektekről, valamint képzést és tanácsadást nyújt a partnerországokban.
 • Euroguidance – nemzeti erőforrás- és információs központok hálózata az oktatás és a foglalkoztatás terén tevékeny gyakorló szakemberek és szakpolitikusok számára.
 • A Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központok (NARIC) – a központ tájékoztatást ad az oklevelek és a külföldi tanulmányi időszakok elismeréséről, és tanáccsal szolgál azzal kapcsolatban, hogyan lehet külföldön tanulmányokat folytatni.
 • Nemzeti ECVET-szakértők – előmozdítják az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET) átvételét, alkalmazását és használatát.
 • SALTO-YOUTH forrásközpontok – erőforrásokat és tevékenységeket biztosítanak az ifjúsági munka, a képzés és a hálózatépítés terén, támogatják az Erasmus+ program keretében életre hívott projekteket, valamint partnerkereső eszközt működtetnek az Erasmus+ programban való részvétel iránt érdeklődők számára.
 • Eurodesk hálózat – a hálózat információs szolgáltatásokat kínál fiatalok számára az oktatási, a képzési és a fiataloknak szóló lehetőségekről.