Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Τρόπος διαχείρισης του προγράμματος

Η διαχείριση του προγράμματος Erasmus+ γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ), τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), τους εθνικούς φορείς των χωρών του προγράμματος και τα εθνικά γραφεία ορισμένων χωρών-εταίρων.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τη γενική διαχείριση του προγράμματος, όπως:

 • διαχείριση του προϋπολογισμού
 • καθορισμό των προτεραιοτήτων
 • προσδιορισμό των στόχων και κριτηρίων του προγράμματος
 • παρακολούθηση και καθοδήγηση της εφαρμογής του
 • επακόλουθες ενέργειες και αξιολόγηση του προγράμματος.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλαμβάνει τη διαχείριση των «κεντρικών» στοιχείων του προγράμματος, όπως:

 • προώθηση του προγράμματος και των παρεχόμενων δυνατοτήτων
 • δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων
 • εξέταση των αιτήσεων επιχορήγησης
 • σύναψη συμβάσεων και παρακολούθηση των σχεδίων
 • διάδοση των αποτελεσμάτων

Ο EACEA και η Επιτροπή διεξάγουν επίσης μελέτες και έρευνες, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται και χρηματοδοτούν άλλα όργανα και δίκτυα που υποστηρίζονται από το Erasmus+.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του Erasmus+ θα βρείτε στα ετήσια προγράμματα εργασίας που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εθνικοί φορείς

Στις χώρες της ΕΕ, η Επιτροπή αναθέτει μεγάλο μέρος της διαχείρισης του Erasmus+ στους εθνικούς φορείς. Εκτός ΕΕ, και ειδικά στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνουν τα εθνικά γραφεία Erasmus+.

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί τους εθνικούς φορείς, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα σχετικά κονδύλια για να διαχειρίζονται τις «αποκεντρωμένες» δραστηριότητες του προγράμματος. Αυτό επιτρέπει στους φορείς να αναπροσαρμόζουν το πρόγραμμα σε συνάρτηση με τα εθνικά τους συστήματα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία.

Οι εθνικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για τα εξής:

 • παροχή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα
 • εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται στη χώρα τους
 • παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος στη χώρα τους
 • στήριξη των ατόμων και των οργανισμών που συμμετέχουν στο Erasmus+
 • προώθηση του προγράμματος και των δράσεών του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

Οι εν λόγω φορείς στηρίζουν επίσης τους δικαιούχους του προγράμματος από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου. Τέλος, συνεργάζονται με τους δικαιούχους και άλλους οργανισμούς για την προώθηση της πολιτικής της ΕΕ σε τομείς τους οποίους υποστηρίζει το πρόγραμμα.

Εθνικά γραφεία Erasmus+

Εκτός ΕΕ, στις χώρες-εταίρους που συμμετέχουν στο Erasmus+ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ένα μεγάλο μέρος των εργασιών των εθνικών φορέων διεξάγεται από τα εθνικά γραφεία Erasmus+. Τα γραφεία αυτά αποτελούν τα σημεία επαφής για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στο Erasmus+, και είναι υπεύθυνα για τα εξής:

 • παροχή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα και τα κριτήρια συμμετοχής
 • παροχή συμβουλών και βοήθειας σε πιθανούς υποψηφίους
 • παρακολούθηση των σχεδίων Erasmus+
 • στήριξη του διαλόγου σε θέματα πολιτικής, των μελετών και των εκδηλώσεων
 • διατήρηση επαφών με εμπειρογνώμονες και τοπικές αρχές
 • παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα πολιτικής

Άλλα όργανα

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και από διάφορα άλλα όργανα, όπως τα εξής: