Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Cum este gestionat programul

Programul Erasmus+ este gestionat de Comisia Europeană (organul executiv al UE), de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), de agenții naționale din țările participante la program și de birouri naționale din unele țări partenere.

Comisia Europeană

Comisia Europeană se ocupă de gestionarea globală a programului, mai exact de:

 • gestionarea bugetului
 • stabilirea priorităților
 • definirea obiectivelor și a criteriilor programului
 • supervizare și orientări pentru implementare
 • monitorizarea și evaluarea programului.

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din cadrul Comisiei Europene are sarcina de a gestiona elementele „centralizate” ale programului:

 • promovarea programului și a posibilităților oferite
 • lansarea cererilor de propuneri
 • examinarea cererilor de finanțare
 • contractarea și monitorizarea proiectelor
 • comunicarea rezultatelor.

EACEA și Comisia realizează, de asemenea, studii și cercetări și se ocupă de gestionarea și finanțarea celorlalte organisme și rețele sprijinite de Erasmus+.

Pentru detalii cu privire la gestionarea programului consultați programele anuale de lucru publicate de Comisia Europeană.

Agențiile naționale

În țările UE, Comisia deleagă în mare parte gestionarea programului Erasmus+ agențiilor naționale. În afara UE, acest rol le revine birourilor naționale Erasmus+, în special în domeniul învățământului superior.

Comisia finanțează agențiile naționale pentru ca acestea să asigure gestionarea activităților „descentralizate". Ele au astfel posibilitatea de a adapta programul la sistemele lor naționale de învățământ, formare profesională și tineret.

Agențiile naționale îndeplinesc următoarele funcții:

 • oferă informații cu privire la program
 • evaluează cererile depuse în țara lor
 • monitorizează și evaluează implementarea programului în țara lor
 • oferă sprijin persoanelor și organizaților care participă la Erasmus+
 • promovează programul și activitățile acestuia la nivel local și național.

Agențiile oferă, de asemenea, asistență beneficiarilor programului începând din etapa depunerii cererii și până la încheierea proiectului. Ele colaborează cu beneficiarii și cu alte organizații pentru a promova politicile UE în domeniile finanțate de program.

Birourile naționale Erasmus+

În afara UE, în țările partenere care participă la Erasmus+ în domeniul învățământului superior, cea mai mare parte a activității agențiilor naționale este realizată de birourile naționale Erasmus+. Acestea constituie puncte de referință pentru toți cei care doresc să participe la Erasmus+ și îndeplinesc următoarele funcții:

 • furnizează informații cu privire la program și la criteriile de eligibilitate
 • oferă consiliere și ajutor candidaților potențiali
 • monitorizează proiectele Erasmus+
 • sprijină dialogul, studiile și evenimentele organizate în cadrul programului
 • mențin contactul cu experți și cu autoritățile locale
 • monitorizează evoluția politicilor.

Alte organisme

Programul este sprijinit de numeroase alte organizații, printre care: