Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hoe wordt het beheerd?

Het Erasmus+-programma wordt beheerd door de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EU), het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA), tal van nationale agentschappen in de programmalanden en nationale bureaus in sommige partnerlanden.

De Europese Commissie

De Europese Commissie beheert het programma in het algemeen, dus onder andere:

 • begroting
 • prioriteiten
 • doelstellingen en criteria
 • algemene monitoring en sturing
 • follow-up en evaluatie

Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur beheert de "gecentraliseerde" aspecten van het programma, bijvoorbeeld:

 • promotie van het programma en de mogelijkheden
 • oproepen tot het indienen van voorstellen
 • beoordeling van subsidieaanvragen
 • contracten en monitoring van projecten
 • communicatie over resultaten

Het EACEA en de Commissie voeren ook studies en onderzoek uit, en ze beheren en financieren andere organen en netwerken in het kader van Erasmus+.

Meer informatie over het beheer van Erasmus+ is te vinden in de jaarlijkse werkprogramma's die de Europese Commissie publiceert.

De nationale agentschappen

In de EU-landen vertrouwt de Commissie en groot deel van het beheer van Erasmus+ toe aan nationale agentschappen. Buiten de EU, en met name in het hoger onderwijs, vervullen nationale Erasmus+-bureaus deze rol.

De Commissie financiert de nationale agentschappen, die met dat geld de "gedecentraliseerde" aspecten van het programma beheren. Op die manier kunnen de agentschappen het programma aanpassen aan het onderwijs, de opleidingen en het jongerenwerk in hun land.

De nationale agentschappen zijn belast met:

 • voorlichting over het programma
 • beoordeling van aanvragen uit hun land
 • monitoring en evaluatie van de uitvoering van het programma in hun land
 • ondersteuning van deelnemers (particulieren en organisaties)
 • promotie van het programma op plaatselijk en nationaal niveau

De agentschappen begeleiden begunstigden ook, van de aanvraag tot de afronding van elk project. Verder werken zij met begunstigden en andere organisaties samen om het EU-beleid om relevante gebieden te ondersteunen.

Nationale Erasmus+-bureaus

In landen buiten de EU waar particulieren en instellingen uit het hoger onderwijs deelnemen aan Erasmus+, wordt het werk van de nationale agentschappen grotendeels uitgevoerd door nationale Erasmus+-bureaus. Deze bureaus zijn het centrale aanspreekpunt voor iedereen die aan Erasmus+ wil deelnemen, en zorgen voor:

 • voorlichting over het programma en uitleg over de voorwaarden
 • advies en bijstand aan mogelijke deelnemers
 • monitoring van Erasmus+-projecten
 • ondersteuning van de beleidsdialoog, studies en evenementen
 • contacten met experts en plaatselijke overheden
 • monitoring van ontwikkelingen in het beleid

Andere organen

Er zijn nog verschillende andere organisaties die het programma ondersteunen, zoals: