Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kako se njime upravlja?

Programom Erasmus+ upravljaju Europska komisija (izvršno tijelo EU-a), Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), niz nacionalnih agencija u državama sudionicama u programu te niz nacionalnih ureda u nekim partnerskim državama.

Europska komisija

Europska komisija općenito upravlja programom, uključujući:

 • upravljanje proračunom
 • određivanje prioriteta
 • utvrđivanje ciljeva i kriterija programa
 • praćenje provedbe i smjernice za provedbu
 • naknadno praćenje i procjenu programa

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) Europske komisije zadužena je za upravljanje „centraliziranim” elementima programa, uključujući:

 • promicanje programa i prilika
 • objavu poziva na podnošenje prijedloga
 • reviziju zahtjeva za dodjelom bespovratnih sredstava
 • ugovaranje i praćenje projekata
 • komunikaciju u vezi s rezultatima

EACEA i Komisija ujedno provode studije i ispitivanja te upravljaju drugim tijelima i mrežama koje Erasmus+ podupire i financiraju ih.

Detaljne informacije o upravljanju programom Erasmus+ dostupne su u godišnjim programima rada koje objavljuje Europska komisija.

Nacionalne agencije

U državama članicama EU-a Komisija većinu upravljanja programom Erasmus+ povjerava Nacionalnim agencijama. Izvan EU-a, a posebno u području visokog obrazovanja, tu ulogu obavljaju nacionalni uredi za Erasmus+.

Komisija osigurava financiranje nacionalnih agencija koje se koriste tim sredstvima za upravljanje „decentraliziranim” aktivnostima u okviru programa. To agencijama omogućuje prilagodbu programa u skladu s nacionalnim sustavima za obrazovanje, osposobljavanje i rad s mladima.

Nacionalne su agencije odgovorne za:

 • osiguravanje informacija o programu
 • reviziju prijava podnesenih u državi iz koje dolaze
 • nadzor i praćenje provedbe programa u državi iz koje dolaze
 • podršku osobama i organizacijama koje sudjeluju u programu Erasmus+
 • promicanje programa i njihovih aktivnosti na lokalnoj i nacionalnoj razini

Te agencije podupiru i korisnike programa od faze prijave do kraja projekta. One surađuju i s korisnicima programa i drugih organizacijama radi podrške politike EU-a u područjima koja se podupiru programom.

Nacionalni uredi za Erasmus+

Izvan EU-a, u partnerskim državama koje sudjeluju u programu Erasmus+ u području visokog obrazovanja većinu posla nacionalnih agencija obavljaju nacionalni uredi za Erasmus+. Ti su uredi središnja točka za sve koji namjeravaju sudjelovati u programu Erasmus+ te su odgovorni za:

 • osiguravanje informacija o programu i o tome tko može sudjelovati
 • savjetovanje potencijalnih podnositelja prijave i pružanje pomoći
 • praćenje projekata u okviru programa Erasmus+
 • podržavanje političkog dijaloga, ispitivanja i događaja
 • održavanje kontakata sa stručnjacima i lokalnim vlastima
 • praćenje političkih promjena

Ostala tijela

I razne druge organizacije podržavaju program, uključujući sljedeće organizacije: