Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kā tā tiek vadīta?

Programmu “Erasmus+” vada Eiropas Komisija (ES izpildvaras iestāde), Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra, valstu aģentūras programmas valstīs un valstu biroji atsevišķās partnervalstīs.

Eiropas Komisija

Eiropas Komisijas ziņā ir programmas vispārējā vadība un jo īpaši:

 • budžeta pārvaldība;
 • prioritāšu noteikšana;
 • mērķu un programmas kritēriju noteikšana;
 • īstenojuma pārraudzība un ievirzīšana;
 • programmas novērtējums un pēcpasākumi.

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai uzticēts vadīt programmas centralizētos elementus, no kuriem jāatzīmē šādi:

 • programmas un tās piedāvāto iespēju popularizēšana;
 • uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izziņošana;
 • dotāciju pieteikumu izskatīšana;
 • līgumi un projektu uzraudzība;
 • rezultātu paziņošana.

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra un Komisija arī īsteno zinātniskus un citādus pētījumus un finansē citas “Erasmus+” atbalstītas struktūras un tīklus.

Ieskatieties Eiropas Komisijas publicētajās gada darba programmās, lai uzzinātu vairāk par “Erasmus+” vadību.

Valstu aģentūras

ES dalībvalstīs Komisija lielu daļu “Erasmus+” vadības darba uztic valstu aģentūrām. Citās valstīs un īpaši augstākās izglītības jomā šo lomu uzņemas valstu “Erasmus+” biroji.

Komisija finansē valstu aģentūras, lai tās par šiem līdzekļiem vadītu programmas decentralizētās darbības. Aģentūras tādējādi var pielāgot programmu savas valsts izglītības, apmācības un jaunatnes darba sistēmām.

Valstu aģentūras izpilda šādus uzdevumus:

 • sniegt informāciju par programmu;
 • izskatīt savā valstī iesniegtos pieteikumus;
 • uzraudzīt un novērtēt programmas īstenojumu savā valstī;
 • atbalstīt personas un organizācijas, kuras piedalās programmā “Erasmus+”;
 • sekmēt programmu un tās darbības vietējā un valsts līmenī.

Aģentūras arī no pieteikšanās fāzes līdz projekta beigām atbalsta programmas saņēmējus. Tā ar sadarbojas ar saņēmējiem un citām organizācijām, lai veicinātu ES politiku programmas finansētajās jomās.

Valstu “Erasmus+” biroji

Aiz ES robežām partnervalstīs, kuras piedalās programmā “Erasmus+”, augstākās izglītības jomā lielāko daļu valstu aģentūru darba veic valstu “Erasmus+” biroji. Šajos birojos var vērsties ikviens, kas vēlas piedalīties programmā “Erasmus+”. Tie uzņemas šādus uzdevumus:

 • sniegt informāciju par programmu un dalībniekiem izvirzītajiem kritērijiem;
 • konsultēt potenciālos kandidātus un palīdzēt viņiem;
 • uzraudzīt “Erasmus+” projektus;
 • atbalstīt politikas dialogu, pētījumus un pasākumus, kas organizēti programmas ietvaros;
 • uzturēt sakarus ar ekspertiem un vietējām iestādēm;
 • sekot līdzi īstenotās politikas attīstībai.

Citas struktūras

Programmu atbalsta arī daudzas citas organizācijas, tostarp šīs: