Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hvordan administreres Erasmus+?

Erasmus+ administreres af EU-Kommissionen (EU's udøvende organ), Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA), en række nationale agenturer i programlandene og en række nationale kontorer i nogle af partnerlandene.

EU-Kommissionen

Det er EU-Kommissionen, der tager sig af den overordnede styring af programmet, dvs. at den:

 • forvalter budgettet
 • beslutter, hvordan der skal prioriteres
 • fastlægger målene og kriterierne for programmet
 • overvåger og styrer gennemførelsen
 • evaluerer og følger op på programmet.

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, som hører under Kommissionen, har ansvaret for at administrere de "centraliserede" dele af programmet, dvs. at det:

 • reklamerer for programmet og de muligheder, det giver
 • offentliggør indkaldelser af forslag
 • gennemgår ansøgninger om tilskud
 • indgår aftaler om projekter og overvåger dem
 • informerer om resultaterne af programmet.

EACEA og Kommissionen gennemfører desuden undersøgelser og forskning samt forvalter og finansierer de øvrige organer og netværk, der får tilskud via Erasmus+.

Du kan finde mere information om administrationen af Erasmus+ i de årlige arbejdsprogrammer, som offentliggøres af Kommissionen.

De nationale agenturer

I de enkelte EU-lande har Kommissionen overdraget størstedelen af administrationen af Erasmus+ til de nationale agenturer. Uden for EU og specifikt inden for videregående uddannelse varetages administrationen af Erasmus+ af de nationale kontorer.

Kommissionen giver støttemidler til de nationale agenturer, som bruger dem til at forvalte programmets "decentraliserede" aktiviteter. Det sætter agenturerne i stand til at tilpasse programmet til deres eget uddannelsessystem og de tilbud, der findes for unge.

De nationale agenturer har ansvaret for at:

 • informere om Erasmus+
 • gennemgå de ansøgninger, der indsendes i deres eget land
 • overvåge og evaluere gennemførelsen af Erasmus+ i deres eget land
 • støtte personer og organisationer, der deltager i Erasmus+
 • reklamere for programmet og dets aktiviteter både lokalt og på landsplan.

Agenturerne hjælper desuden deltagerne i programmet lige fra ansøgningsfasen til afslutningen af projekterne. Endelig samarbejder de med deltagerne og andre organisationer om at understøtte EU's politik på de områder, der indgår i Erasmus+.

De nationale kontorer for Erasmus+

Uden for EU i de partnerlande, der deltager i Erasmus+ inden for videregående uddannelse, varetages mange af de nationale agenturers opgaver af de nationale kontorer. Disse kontorer samler trådene for dem, der ønsker at deltage i Erasmus+, og de har ansvaret for at:

 • informere om programmet, og om hvem der kan deltage
 • rådgive og yde bistand til potentielle ansøgere
 • overvåge projekter under Erasmus+
 • understøtte politisk dialog, undersøgelser og arrangementer
 • holde kontakt med eksperter og lokale myndigheder
 • følge med i den politiske udvikling.

Andre organer

Der findes en række andre organisationer, som også er involveret i Erasmus+: