Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Príležitosti pre Jednotlivcov

EÚ už takmer 30 rokov financuje program Erasmus, vďaka ktorému mohli vyše tri milióny mladých európskych študentov stráviť časť svojho štúdia v zahraničnej inštitúcii alebo organizácii vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Program Erasmus+ ponúka tieto príležitosti všetkým – študentom, zamestnancom, stážistom, učiteľom, dobrovoľníkom a ďalším. Tento program už nie je zameraný len na Európu alebo Európanov. Program Erasmus+ otvára možnosti pre ľudí z celého sveta.

Príležitosti:

Študenti

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+ a pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Zároveň predstavuje možnosť zlepšiť si jazykové zručnosti, získať sebavedomie a nezávislosť a načrieť do novej kultúry.

Ďalšie informácie

Pedagogickí zamestnanci

Program Erasmus+ ponúka učiteľskú prax vo vzdelávacej inštitúcii v zahraničí. Tieto možnosti na výmenu poznatkov a skúseností sú dostupné pre zamestnancov v sektore vzdelávania, ako aj pre jednotlivcov pracujúcich mimo tohto sektora.

Ďalšie informácie

Odborná príprava zamestnancov

Program Erasmus+ ponúka možnosti pracovníkom v oblasti vzdelávania, a to pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom. Pobyty odbornej prípravy v zahraničí sa môžu uskutočniť vo forme mentorských programov, pozorovania kolegov pri práci alebo špecifického kurzu odbornej prípravy.

Ďalšie informácie

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The cultural understanding and language skills you develop through studying in another country can make it easier to find a job after your studies. The programme fosters the recognition of learning outcomes of pupils in mobility periods abroad.

Learn about pupil mobility

Stážisti

Vďaka programu Erasmus+ získate cenné skúsenosti v pracovnom prostredí prostredníctvom stáží v zahraničí. Podpora z tohto programu, ktorá sa týka stáží, je dostupná pre vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov, ako aj študentov odborných škôl, účastníkov odbornej prípravy a učňov.

Ďalšie informácie

Adult learners

Erasmus+ aims at raising the participation of adults of all ages and socio-economic background in adult education, especially by fostering participation of organisations working with disadvantaged learners, small adult education providers, newcomers to the Programme and less experienced organisations, as well as community-based grassroots organisations.

Explore what's available for adult learners

Mldí ľudiaa

Program Erasmus+ je dostupný pre všetkých mladých ľudí, nie len pre tých, ktorí sú zapísaní na štúdium alebo zaradení do odbornej prípravy. Prostredníctvom tohto programu môžete vyskúšať dobrovoľníctvo v celej Európe aj mimo nej alebo sa zúčastniť na študentskej výmene v zahraničí.

Ďalšie informácie

Pracovníci s mládežou

Program Erasmus+ podporuje odborný rast pracovníkov s mládežou prostredníctvom školení alebo vytváraním sietí v zahraničí počas určitého obdobia. Tieto obdobia v zahraničí môžete stráviť v rámci kurzov odbornej prípravy, študijných návštev, mentorského programu alebo pozorovania kolegov pri práci v príslušných organizáciách.

Ďalšie informácie