Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stáže v oblasti odborného vzdelávania, pre učňov a čerstvých absolventov

Prehľad

Z programu Erasmus+ sa podporujú stáže (pracovné stáže alebo obdobia štúdia v zahraničí) pre študentov zapísaných do programu odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Tieto príležitosti sú dostupné aj pre učňov vykonávajúcich prax v spoločnostiach a čerstvých absolventov.

Budete pôsobiť buď na pracovisku, alebo v inej inštitúcii OVP, pričom súčasťou štúdia budú aj obdobia praktického vyučovania na pracovisku.

V prípade stáží budete mať prístup k online jazykovej podpore, aby ste sa mohli naučiť jazyk, ktorý budete používať na pracovisku alebo pri štúdiu.

Obdobie trvania

Stáže môžu trvať od dvoch týždňov do 12 mesiacov.

Podmienky

Skôr ako nastúpite na stáž, vy, vaša inštitúcia alebo organizácia a prijímajúca organizácia musíte uzavrieť zmluvu o štúdiu a podpísať záväzok kvality. V tomto dokumente sa uvedú ciele výučby, práva a povinnosti a spôsob úradného uznania vašej stáže.

Vaša inštitúcia alebo organizácia a prijímajúca organizácia musia mať sídlo v krajinách zapojených do programu Erasmus+.

Aby ste mohli získať podporu z programu Erasmus+ ako čerstvý absolvent, vaša stáž sa musí uskutočniť do 1 roka od ukončenia štúdia.

Finančná podpora

Granty EÚ majú pokryť vaše cestovné a životné náklady počas vášho pôsobenia v zahraničí.

Hoci granty financuje EÚ, riadi ich dotknutá vysielajúca organizácia, ktorá je zodpovedná za všetky platby jednotlivcom.

Existuje možnosť získať finančnú podporu na učenie sa miestneho pracovného jazyka.

Ako sa prihlásiť

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo. Žiadosti musia podať organizácie, ktoré vyberú kandidátov na stáže v zahraničí.

Informujte sa vo vašej organizácii OVP, či môžete využiť tieto možnosti.

Viac informácií

Sprievodca programom Erasmus+ takisto obsahuje podrobné informácie týkajúce sa týchto možností:

  • pozrite si časť B týkajúcu sa kritérií poskytnutia grantu, kritérií oprávnenosti a pravidiel financovania

Národné agentúry odpovedia na vaše otázky a pomôžu vám so žiadosťami.