Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Praktikophold for studerende på erhvervsuddannelser, lærlinge og nyuddannede

Oversigt

Erasmus+ støtter praktikophold (udstationeringer eller studieperioder i udlandet) for studerende under erhvervsuddannelse.

Disse muligheder gælder også for lærlinge i virksomheder og nyuddannede.

Opholdene vil foregå enten på en arbejdsplads eller ved en anden erhvervsuddannelsesinstitution med perioder med arbejdsbaseret læring som led i studiet.

Ved praktikophold kan sproglig onlinesupport hjælpe dig med at lære det sprog, der tales på din arbejdsplads eller institution.

Varighed

Praktikophold kan vare mellem 2 uger og 12 måneder.

Betingelser

Inden på starter dit praktikophold indgår du, din uddannelsesinstitution eller organisation og værtsorganisationen en uddannelsesaftale og underskriver en kvalitetsforpligtelse. Dette dokument fastsætter dine læringsmål, rettigheder og forpligtelser, samt hvordan dit praktikophold vil blive formelt anerkendt.

Din hjemorganisation eller -institution og værtsorganisationen skal være etableret i et land, der deltager i Erasmus+.

For at få støtte fra Erasmus+ som nyuddannet skal dit praktikophold ske, inden for 1 år efter du blev færdiguddannet.

Finansiel støtte

Der gives EU-tilskud til dine rejse- og leveomkostninger under dit ophold i udlandet.

Selvom støtten gives af EU, forvaltes tilskuddene af din egen organisation, som har ansvaret for at udbetale midlerne til de enkelte deltagere.

Du kan muligvis få et tilskud til at lære det lokale arbejdssprog.

Sådan ansøger du

Du kan ikke som enkeltperson søge direkte om et tilskud. Ansøgningerne skal indsendes af organisationerne, som så vælger kandidater til praktikophold i udlandet.

Kontakt din erhvervsuddannelsesinstitution, og se om disse muligheder er åbne for dig.

Hvis du vil vide mere

Du kan også læse mere om mulighederne i programguiden for Erasmus+:

  • I del B kan du læse om udvælgelseskriterier, kriterier for tilskudsberettigelse og finansieringsregler.

De nationale agenturer kan hjælpe dig med forespørgsler og ansøgninger.