Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Стажове за обучаващи се в професионални училища, практиканти и наскоро завършили

Преглед

Програма „Еразъм+“ подкрепя стажове (работа с цел обучение или периоди на обучение в чужбина) за обучаващи се в училища за професионално образование и обучение (ПОО).

От възможностите могат да се възползват и обучаващите се в предприятия практиканти и наскоро завършилите професионални училища.

Стажът ще се проведе в работна среда или в друга институция за ПОО с периоди на учене в процеса на работа като част от обучението.

За да се подготвите за съответния стаж, имате достъп онлайн езиковата подкрепа, която ще ви помогне да научите езика, използван на работното място или в обучението.

Продължителност

Стажовете могат да продължават между 2 седмици и 12 месеца.

Условия

Преди да започнете като стажант, вие, вашата институция или организация и приемащата организация сключвате споразумение за обучение и подписвате ангажимент за качество. В документа се определят целите на обучението, вашите права и отговорности и как вашият стаж ще бъде официално признат.

Вашата организация или институция и приемащата организация трябва да са установени в държава по програмата „Еразъм+“.

За да получите подкрепа по „Еразъм+“ като наскоро завършил обучението си, вашият стаж трябва да се проведе до 1 година след завършването.

Финансова подкрепа

Безвъзмездните средства от ЕС са предназначени да покрият вашите пътни и дневни разходи по време на престоя ви в чужбина.

Въпреки че са финансирани от ЕС, средствата се управляват от изпращащата организация и тя отговаря за плащанията на физически лица.

Възможно е да имате право да получите средства, които да използвате за обучение по местния работен език.

Как се кандидатства

Не можете да кандидатствате директно за безвъзмездна помощ като физическо лице. Кандидатурите трябва да се подадат от организации, които подбират кандидатите за стажове в чужбина.

Свържете се с вашата организация за ПОО, за да научите дали подобни възможности са достъпни за вас.

Научете повече

В Ръководството за програма „Еразъм+“ също има подробна информация за тези възможности:

  • Вижте Част Б за критериите за допустимост и подбор и за правилата за финансиране.

Националните агенции могат да отговорят на въпросите ви и да ви помогнат да кандидатствате.