Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Praktik för yrkeselever och lärlingar

Vad går det ut på?

Genom Erasmus+ kan du som går en yrkesutbildning praktisera eller studera utomlands.

Det gäller även dig som är lärling på ett företag eller nyligen blivit klar med utbildningen.

Praktiken görs på en arbetsplats eller vid en annan yrkesskola, där en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Inför din praktik kan du gå språkkurser på nätet för att lära dig det språk som talas på skolan eller arbetsplatsen.

Hur länge?

Praktiken kan pågå mellan två veckor och ett år.

Villkor

Du, din skola och värdorganisationen måste skriva under ett praktikavtal och ett kvalitetsåtagande. Där anges dina lärandemål, rättigheter och skyldigheter och hur du kan tillgodoräkna dig praktiken.

Din organisation eller institution och värdorganisationen måste ligga i ett programland.

Om du är klar med utbildningen måste du göra praktiken inom ett år efter examen.

Bidrag

EU-bidraget ska täcka dina kostnader för resa och uppehälle under vistelsen.

Den organisation som skickar ut dig har hand om pengarna och betalar ut dem till dig.

Du kan också få bidrag för att gå en språkkurs.

Hur söker jag?

Du kan inte söka bidrag själv. Ansökan måste skickas in av en organisation som i sin tur väljer ut deltagarna.

Kontakta din yrkesskola för att ta reda på vilka möjligheter som finns.

Mer information

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

  • Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Du kan också få hjälp av programkontoret i ditt land.