Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Staże dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego i absolwentów szkół zawodowych oraz dla osób przyuczających się do zawodu

Ogólne informacje

Z programu Erasmus+ oferowane jest dofinansowanie na staże i naukę za granicą dla osób uczących się w ramach VET.

Ta oferta przeznaczona jest również dla uczniów odbywających staż przyuczający do zawodu w firmie oraz dla absolwentów szkół zawodowych, którzy niedawno ukończyli naukę.

Nauka i staże odbywają się w miejscu pracy lub w innej instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, gdzie program zajęć obejmuje uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy.

W przypadku staży uczestnicy mają dostęp do systemu wsparcia językowego online. To narzędzie pozwoli im nauczyć się języka potrzebnego podczas stażu i nauki.

Czas trwania

Staże mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy.

Warunki

Przed rozpoczęciem stażu uczeń, instytucja lub organizacja wysyłająca oraz organizacja przyjmująca muszą podpisać porozumienie o programie stażu i zobowiązanie do zapewnienia jakości. Dokument ten będzie określać, jakie są cele nauki oraz prawa i obowiązki stażysty, a także w jaki sposób zostanie oficjalnie uznany okres stażu.

Instytucja lub organizacja wysyłająca oraz organizacja przyjmująca muszą mieć siedzibę w krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Do otrzymania wsparcia przeznaczonego dla absolwentów, którzy niedawno ukończyli naukę, kwalifikują się osoby, które odbywają staż przed upływem roku od momentu ukończenia nauki.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie unijne pokrywa koszty podróży i utrzymania podczas pobytu za granicą.

Mimo że są to środki unijne, zarządza nimi konkretna organizacja wysyłająca i to ona odpowiada za wypłacanie środków osobom prywatnym.

Można również otrzymać środki na naukę miejscowego języka potrzebnego podczas stażu.

Jak złożyć wniosek

Uczeń nie może bezpośrednio złożyć wniosku o dofinansowanie. To szkoła musi złożyć taki wniosek, a następnie przeprowadzić selekcję kandydatów na staż zagraniczny.

Należy skontaktować się ze swoją szkołą, aby dowiedzieć się, czy można się zgłosić.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+:

  • część B zawiera informacje o kryteriach selekcji, kryteriach kwalifikowalności i zasadach dotyczących finansowania.

Agencje krajowe odpowiadają na pytania i pomagają złożyć wniosek.