Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stagii pentru ucenici și pentru cursanții și absolvenții școlilor profesionale

Prezentare generală

Erasmus+ sprijină stagiile (de practică sau de studiu) în străinătate care se adresează cursanților înscriși într-o instituție de educație și formare profesională (EFP).

Sprijinul este disponibil, de asemenea, pentru proaspeții absolvenți ai școlilor profesionale și pentru ucenicii din întreprinderi.

Participanții sunt găzduiți fie la locul de muncă, fie într-o altă instituție EFP. Perioada de studiu va include și o formare la locul de muncă.

În cazul stagiilor, accesul la platforma de sprijin lingvistic online vă ajută să învățați limba utilizată la locul de muncă sau în școala profesională care vă va găzdui.

Durată

Stagiile au o durată între 2 săptămâni și 12 luni.

Condiții

Înainte de a începe stagiul, va trebui să semnați, împreună cu instituția/organizația dumneavoastră și cu organizația-gazdă, un acord de studiu și un angajament privind calitatea. Acordul menționează obiectivele de învățare, drepturile și obligațiile care vă revin și modul în care va fi recunoscut oficial stagiul.

Atât organizația/instituția de trimitere, cât și cea gazdă trebuie să aibă sediul în țări participante la programul Erasmus+.

Pentru a beneficia de sprijin prin Erasmus+, în cazul proaspeților absolvenți, stagiul trebuie să aibă loc în termen de 1 an de la absolvire.

Sprijin financiar

Granturile UE sunt menite să vă acopere cheltuielile de călătorie și de întreținere pe durata șederii în străinătate.

Deși granturile sunt finanțate de UE, ele sunt gestionate de organizația de trimitere, care răspunde de efectuarea plăților.

Ați putea primi și fonduri care să vă permită să învățați limba din țara/regiunea gazdă.

Cum vă puteți înscrie

Nu puteți solicita un grant în calitate de persoană fizică. Organizațiile depun cererea și aleg candidații care vor beneficia de stagiul în străinătate.

Contactați organizația dumneavoastră EFP pentru a afla dacă aveți acces la astfel de oportunități.

Aflați mai multe

Veți găsi informații mai detaliate despre aceste oportunități în ghidul programului Erasmus+.

  • Consultați partea B pentru detalii despre criteriile de atribuire, criteriile de eligibilitate și regulile de finanțare.

Agențiile naționale vă pot răspunde la întrebări, inclusiv la cele despre depunerea cererii.