Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stáže pro studenty odborného vzdělávání a přípravy, učně a čerstvé absolventy

Shrnutí

Program Erasmus+ podporuje zahraniční stáže (umístění na pracovišti nebo studijní stáže) pro studenty odborného vzdělávání a přípravy.odborné vzdělávání a příprava

Těchto příležitostí mohou rovněž využít učni absolvující část odborné přípravy v podniku a čerství absolventi programu odborného vzdělávání.

Stáže probíhají buď na pracovišti nebo v jiné instituci odborného vzdělávání a přípravy s praxí na pracovišti, která je pak součástí studia.odborné vzdělávání a příprava

V rámci přípravy na stáž je možné využít online jazykovou podporu, díky níž se můžete rychleji naučit jazyk, který budete při praxi nebo během studia potřebovat.

Doba trvání

Stáže mohou trvat 2 týdny až 12 měsíců.

Podmínky

Před tím, než na stáž nastoupíte, musíte vy, příslušná instituce nebo organizace, která vás vysílá, a ta, která vás přijímá, podepsat studijní smlouvu a závazek kvality. Tento dokument stanoví studijní cíle stážisty, jeho práva a povinnosti a způsob, jak bude stáž formálně uznána.

Vysílající organizace nebo instituce i přijímající organizace musí mít sídlo v některé ze zemí účastnících se programu Erasmus+.

Čerství absolventi mohou zažádat o podporu z programu Erasmus+ za podmínky, že na stáž nastoupí během 1. roku po ukončení školy.

Finanční podpora

Během stáže v zahraničí vám EU bude přispívat na cestovní a pobytové náklady.

Ačkoli finanční prostředky poskytuje EU, granty jako takové spravují příslušné vysílající organizace. Ty jsou rovněž odpovědné za vyplácení konkrétních částek jednotlivým stážistům.

Lze rovněž získat prostředky na zlepšení znalostí cizího jazyka, který budete během stáže používat.

Jak podat přihlášku

O grant si nemůžete zažádat sami. To za vás musí učinit příslušná organizace, která si rovněž vybírá vhodné kandidáty na zahraniční stáž.

Pokud máte zájem zjistit, zda se máte i vy možnost o grant ucházet, obraťte se na vaši organizaci odborného vzdělávání a přípravy.odborné vzdělávání a příprava

Další informace

Podrobné informace o možnostech školení v zahraničí podává Příručka k programu Erasmus+.

  • Kritéria pro udělení grantu, obecná kritéria způsobilosti a pravidla financování najdete v části B této příručky.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na vaši národní agenturu, kde vám poradí i s tím, jak o grant zažádat.