Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stažēšanās iespējas profesionālās izglītības un apmācības iestāžu audzēkņiem un diplomu nesen saņēmušām personām

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta stažēšanos (pagaidu darbu vai mācību periodus ārzemēs) audzēkņiem, kas iegūst profesionālo izglītību un apmācību (PIA).

Šīs iespējas var izmantot arī mācekļi, kuri tiek apmācīti uzņēmumā, un arī nesen diplomu ieguvušie jaunieši.

Jūs uzņems vai nu darbavietā, vai citā PIA iestādē, kur mācību periods darbā ir mācību procesa sastāvdaļa.

Stažieriem ir pieejams tiešsaistes lingvistiskais atbalsts, un jūs varat sākt mācīties jūsu darbavietā runāto valodu.

Ilgums

Stažēšanās var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem.

Nosacījumi

Pirms sākat stažēties, jums, jūsu iestādei vai organizācijai un uzņemošajai organizācijai ir jāparaksta mācību līgums un saistības attiecībā uz kvalitāti. Šajā līgumā tiek norādīti mācību mērķi, jūsu tiesības un pienākumi, kā arī ziņas par to, kā oficiāli tiks atzīta jūsu stažēšanās.

Jūsu organizācijai vai iestādei un uzņemošajai organizācijai ir jābūt reģistrētai “Erasmus+” programmas valstīs.

Lai “Erasmus+” atbalstu saņemtu jaunā absolventa kārtā, jums jāiziet stažēšanās viena gada laikā pēc diploma saņemšanas.

Finansiālais atbalsts

ES dotācijas segs jūsu ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus ārzemēs.

Lai gan dotācijas finansē ES, to piešķiršanu pārvalda attiecīgā nosūtošā organizācija, kura veic maksājumus privātpersonām.

Iespējams, ka varat saņemt atbalstu vietējās darba valodas apgūšanai.

Kā pieteikties?

Stipendijai nevarat pieteikties pats kā privātpersona. Pieteikumus iesniedz organizācijas, kas pēc tam atlasa kandidātus, kuri stažēsies ārzemēs.

Jautājiet savai PIA organizācijai, vai jums šīs iespējas ir pieejamas.

Kur var uzzināt vairāk

“Erasmus+” programmas vadlīnijās ir arī detalizēta informācija par šīm iespējām:

  • to B daļā iepazīstieties ar atbilstības un atlases kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Valsts aģentūras var atbildēt uz jūsu jautājumiem un palīdzēt noformēt jūsu pieteikumu.