Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kutsehariduses ja -õppes osalejate ning hiljuti lõpetanute praktika ja õpipoisiõpe

Ülevaade

Erasmus+ toetab kutseharidus- või -õppeasutuses õppijate praktikat (lühiajalist välismaal töötamist või õppimist) (VET).

Praktikavõimalused on avatud ka ettevõtete praktikantidele ja hiljuti kutsehariduse omandanutele või kutseõppe läbinutele.

Praktikante võõrustatakse kas töökohal või mõnes muus kutseõppeasutuses (VET) töökohapõhise õppe perioodi jooksul, mis on õpingute osa.

Praktikaperioodide ajal aitab veebipõhine keeletugi Online Linguistic Support õppida töökohal või õpingutel vajaminevat keelt.

Kestus

Praktika võib kesta 2 nädalat kuni 12 kuud.

Tingimused

Enne kui saate praktikat alustada, peate teie, teie kõrgkool või organisatsioon ning vastuvõttev organisatsioon sõlmima õppelepingu ja allkirjastama kvaliteedikohustused. Selle dokumendiga nähakse ette teie õppe-eesmärgid, õigused ja kohustused ning praktika ametliku tunnustamise viis.

Teie organisatsioon või kõrgkool ja vastuvõttev organisatsioon peavad asuma Erasmus+ programmis osalevas riigis.

Selleks et saada hiljuti lõpetanute Erasmus+ toetust, peab praktika toimuma ühe aasta jooksul pärast lõpetamist.

Rahaline toetus

EL annab toetust, et katta teie reisi- ja elamiskulud välismaal.

Kuigi toetusi rahastab EL, haldab toetust praktikandi saatnud organisatsioon, kes vastutab ka maksete tegemise eest.

Teil võib olla õigus saada toetust ka töökohal kasutatava keele õppimiseks.

Kuidas kandideerida?

Toetust ei saa taotleda otse üksikisikuna. Taotluse peab esitama organisatsioon, kes valib välja välismaal toimuva praktika kandidaadid.

Uurige oma kutseharidus- ja -õppeasutuselt (VET), milliseid toetusi teil on õigus saada.

Lisateave:

Üksikasjalikku teavet praktikavõimaluste kohta leiate ka Erasmus+ programmijuhendist.

  • Teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Kui teil on küsimusi või vajate taotlemisel abi, pöörduge palun oma koduriigi riikliku büroo poole.