Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stages in het beroepsonderwijs en leerlingwezen en voor pas gediplomeerden

Overzicht

Erasmus+ ondersteunt buitenlandse stages voor studenten in het beroepsonderwijs.beroepsonderwijs en -opleidingen

Ook wie als leerling in een bedrijf werkt of net is afgestudeerd, kan hiervan gebruik maken.

Je kunt bij een bedrijf of organisatie gaan werken of naar een andere instelling voor beroepsonderwijs gaan, allemaal als onderdeel van je eigen studie.beroepsonderwijs en -opleidingen

Voor stages kun je via online taalhulp de taal leren die op je tijdelijke buitenlandse werk- of studieplek wordt gesproken.

Duur

De stage kan twee weken tot twaalf maanden duren.

Voorwaarden

Voor je aan je stage begint, moeten jij, je onderwijsinstelling en de gastorganisatie een stageovereenkomst en een kwaliteitsverbintenis tekenen. Daarin staan je leerdoelen, rechten en plichten en de manier waarop je stage formeel erkend zal worden.

Jouw organisatie en de ontvangende organisatie moeten gevestigd zijn in een Erasmus+-programmaland.

Je kunt ook steun krijgen van Erasmus+ als je al een diploma hebt, maar dan moet je stage binnen een jaar na het afstuderen plaatsvinden.

Financiële steun

De EU-beurs is er om de reis- en verblijfskosten tijdens je verblijf in het buitenland te dekken.

Het geld komt wel van de EU, maar wordt beheerd door de organisatie die jou uitzendt. Zij maken het geld ook over naar jou.

Je kunt ook financiële steun krijgen om de taal te leren van het land waar je heen gaat.

Hoe aanvragen?

Je kunt niet zelf een beurs aanvragen. Aanvragen moeten worden ingediend door de organisatie, die op haar beurt kandidaten selecteert voor de stages in het buitenland.

Neem contact op met je school of organisatie voor beroepsonderwijs en -opleiding en vraag of dit een mogelijkheid voor jou is.beroepsonderwijs en -opleidingen

Meer informatie

Ook in de Erasmus+-programmagids vind je meer informatie.

  • In deel B vind je informatie over de voorwaarden en regels.

De nationale agentschappen kunnen ook informatie geven en helpen met de aanvraag.