Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stážisti

Vďaka programu Erasmus+ môžete získať cennú pracovnú skúsenosť prostredníctvom stáží (v podnikoch, spoločnostiach atď.) v zahraničí.

Kultúrne porozumenie a jazykové zručnosti, ktoré nadobudnete prácou v inej krajine, vám môžu uľahčiť nájsť si prácu po ukončení vášho štúdia.

Navyše vám práca v relevantnej organizácii otvára študijné perspektívy, ktoré vám semináre a školenia nedokážu poskytnúť.

Tieto príležitosti sú dostupné pre študentov a čerstvých absolventov. Stáže sa môžu uskutočniť v ktorejkoľvek relevantnej organizácii.

Príležitosti

Vysokoškolskí študenti a čerství absolventi

Z programu Erasmus+ sa podporujú stáže (v podnikoch, spoločnostiach atď.) v zahraničí pre študentov zapísaných v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajinách účastniacich sa na programe. Tieto príležitosti sú dostupné aj pre čerstvých absolventov.

Ďalšie informácie

Odborné vzdelávanie a príprava študentov, učňov a čerstvých absolventov

Z programu Erasmus+ sa podporujú stáže (v podnikoch) pre študentov zapísaných do programu odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Tieto príležitosti sú dostupné aj pre učňov vykonávajúcich prax v spoločnostiach a čerstvých absolventov OVP.

Ďalšie informácie