Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ammattiopiskelijoiden, oppisopimusopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden harjoittelujaksot

Yleistä

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden harjoittelua (työharjoittelu- tai opintojaksoja) ulkomailla.

Harjoitteluun voivat osallistua myös yritysten oppisopimusopiskelijat ja vastavalmistuneet.

Harjoittelu suoritetaan joko työpaikalla tai toisessa ammatillisessa oppilaitoksessa, jossa opintoihin kuuluu myös työssäoppimisjaksoja.

Harjoitteluun lähtevät voivat käyttää verkossa toimivaa kielivalmennuspalvelua, jonka avulla voi kohentaa työpaikalla tai opinnoissa käytettävän kielen taitoa.

Kesto

Harjoittelu voi kestää 2 viikosta 12 kuukauteen.

Osallistumisehdot

Ennen harjoittelun alkua harjoittelijan, hänen oppilaitoksensa tai organisaationsa ja vastaanottavan organisaation on allekirjoitettava opintosopimus (Learning Agreement) ja laatusitoumus (Quality Commitment). Opintosopimuksessa määritellään harjoittelijan oppimistavoitteet, oikeudet ja velvollisuudet sekä se, miten harjoittelu tunnustetaan virallisesti osaksi opintoja.

Harjoittelijan oman oppilaitoksen tai organisaation ja vastaanottavan organisaation on sijaittava jossakin Erasmus+ -ohjelmamaassa.

Vastavalmistunut voi saada Erasmus+ -tukea, jos harjoittelu tapahtuu 1 vuoden kuluessa valmistumisesta.

Rahallinen tuki

EU-tukea voi saada matka- ja oleskelukuluihin ulkomailla.

EU:n rahoittamaa tukea hallinnoivat lähettävät organisaatiot, ja ne vastaavat tuen maksamisesta yksityishenkilöille.

Tarjolla on tukea myös työtehtävissä käytettävän paikallisen kielen opiskeluun.

Hakumenettely

Yksityishenkilöt eivät voi hakea apurahaa. Tukihakemuksen tekee organisaatio, ja se valitsee ulkomaanharjoitteluun osallistuvat.

Opiskelijat voivat tiedustella omalta oppilaitokseltaan/organisaatioltaan tarjolla olevista harjoittelumahdollisuuksista.ammatillinen koulutus

Lisätietoa

Tarkempia tietoja on Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa:

  • oppaan B-osassa kuvataan tuen myöntämisperusteet, tukikelpoisuusperusteet ja rahoitussäännöt.

Kansalliset toimistot antavat lisätietoa ja apua hakemusten tekemisessä.