Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Delovne prakse za dijake poklicnega izobraževanja, vajence in dijake, ki so nedavno zaključili šolanje

Pregled

Program Erasmus+ podpira prakso (na delovnem mestu ali šoli v tujini) dijakov, vpisanih v program poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

To možnost lahko izkoristijo tudi vajenci v podjetjih in dijaki, ki so nedavno zaključili šolanje.

Kandidati lahko dobijo priložnost na delovnem mestu ali v drugi ustanovi za poklicno izobraževanje in usposabljanje, program pa zajema tudi ure učenja na delovnem mestu.

Dijakom, ki opravljajo delovno prakso, je na voljo spletna jezikovna podpora, ki jim omogoča, da se naučijo jezika, ki ga bodo potrebovali pri delu ali učenju.

Trajanje

Praksa traja od 2 tednov do 12 mesecev.

Pogoji

Pred začetkom opravljanja delovne prakse morajo dijak, njegova ustanova in organizacija gostiteljica skleniti učni sporazum ter podpisati zavezo kakovosti. V sporazumu so navedeni učni cilji, pravice in dolžnosti udeleženca ter način formalnega priznavanja delovne prakse.

Organizacija ali ustanova, na katero je dijak vpisan, ter organizacija gostiteljica morata imeti sedež v državi programa Erasmus+.

Dijaki, ki so pravkar končali šolanje in želijo pridobiti podporo programa Erasmus+, morajo delovno prakso opraviti v enem letu po zaključku šolanja.

Finančna podpora

Podpora EU krije stroške potovanja in bivanja v tujini.

Čeprav gre pri podpori za evropska sredstva, z njo upravlja zadevna organizacija pošiljateljica, ki tudi izplačujejo sredstva posameznikom.

Mogoče je pridobiti tudi podporo za učenje jezika delovnega okolja.

Prijavni postopek

Posamezniki ne morejo sami zaprositi za podporo. Vlogo morajo oddati organizacije, ki tudi izberejo kandidate in kandidatke za prakso v tujini.

Obrnite se na svojo organizacijo za poklicno izobraževanje in usposabljanje, pri kateri boste izvedeli več o možnostih, ki so vam na voljo.

Več informacij

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+:

  • Vse o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja v delu B

Za pojasnila in pomoč pri prijavi se obrnite na nacionalno agencijo.