Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Profesinio mokymo įstaigų moksleivių, pameistrių ir absolventų stažuotės

Apžvalga

Pagal „Erasmus+“ remiamos profesinio mokymo programų dalyvių stažuotės (mokomoji praktika ar mokymasis užsienyje).

Šia galimybe pasinaudoti gali ir įmonių pameistriai bei neseniai profesines mokyklas baigę asmenys.

Jie priimami darbo vietoje ar profesinio mokymo įstaigoje, kur į mokymosi programą įtraukiamas ir mokymasis darbo vietoje.

Stažuotojai, naudodamiesi internetinės kalbinės paramos priemone, gali mokytis kalbos, kurios reikia darbo vietoje arba mokymosi procese.

Trukmė

Stažuotės trunka nuo dviejų savaičių iki 12 mėnesių.

Sąlygos

Prieš stažuotės pradžią jūs, jūsų įstaiga ar organizacija ir priimančioji organizacija sudarote mokymosi susitarimą ir prisiimate įsipareigojimus dėl kokybės. Šiame dokumente išdėstomi jūsų mokymosi tikslai, teisės ir pareigos ir nurodoma, kaip jūsų stažuotė bus pripažinta oficialiai.

Jūsų organizacija ar įstaiga ir priimančioji organizacija turi būti programos „Erasmus+“ šalyse.

Absolventai, norintys gauti „Erasmus+“ paramą, stažuotėn turi vykti per vienerius metus nuo mokslo baigimo.

Finansinė parama

ES dotacijos yra skirtos padengti kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidas.

Nors dotacijas finansuoja ES, jas tvarko atitinkama siunčiančioji organizacija. Ji yra atsakinga už išmokas dalyviams.

Taip pat dalyviams gali būti skiriama lėšų vietos kalbai mokytis.

Kaip teikti paraišką

Fiziniai asmenys dotacijos prašyti negali. Paraiškas teikia organizacijos, kurios ir atrinks kandidatus stažuotei užsienyje.

Jei jus domina tokios stažuotės, teiraukitės apie jas savo profesinio mokymo įstaigoje.

Daugiau informacijos

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ vadove:

  • B dalyje sužinosite apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles.

Atsakyti į klausimus ir padėti, jei kiltų klausimų dėl paraiškų, gali nacionalinės agentūros.