Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavírus – základné praktické rady týkajúce sa mobility v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Súvislosti a reakcia

Hlavným cieľom Európskej komisie je bezpečnosť a ochrana všetkých účastníkov programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity pri plnom rešpektovaní národných opatrení na obmedzenie pohybu. Európska komisia pomáha študentom, žiakom, dobrovoľníkom a iným účastníkom programov vyrovnávať sa s následkami šírenia vírusu, ktoré sa ich týkajú.

Za realizáciu programu Erasmus+ a činností Európskeho zboru solidarity sú zodpovedné najmä národné agentúry krajín zapojených do týchto programov (členské štáty EÚ, ako aj Severné Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Srbsko a Spojené kráľovstvo). Jednotlivcom zapojeným do týchto programov, ktorí čelia ťažkostiam, odporúčame kontaktovať domovskú inštitúciu.

Inštitúcie by mali kontaktovať svoje národné agentúry v prípade decentralizovaných projektov alebo Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v prípade centralizovaných projektov.

Na základe usmernení Komisie môžu národné agentúry a EACEA poskytovať príslušným organizáciám a účastníkom všetky potrebné informácie a podporu.

Komisia veľmi pozorne sleduje vývoj situácie a v prípade potreby prijme ďalšie opatrenia.

Prijímajúce organizácie

Európska komisia umožňuje prijímacím organizáciám, aby boli maximálne flexibilné a aby mohli svoju činnosť prispôsobiť súčasnej situácii v medziach uplatniteľného právneho rámca.

Komisia prijala tieto opatrenia:

  • Národné agentúry sú oprávnené uplatniť doložku vyššej moci vo všetkých prípadoch, v ktorých má uplatňovanie vnútroštátnych obmedzení vplyv na realizáciu projektov Erasmus+ alebo Európskeho zboru solidarity. To im umožňuje posúdiť možnosť schválenia dodatočných nákladov odôvodnených opatreniami na obmedzovanie šírenia ochorenia COVID-19. Tieto dodatočné náklady by nemali presiahnuť celkový rozpočet pridelený na projekt.
  • Lehoty pre všetky plánované činnosti sa môžu pri každom projekte predĺžiť až o 12 mesiacov. Maximálna dĺžka projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov.
  • V prípade niekoľko tisíc prebiehajúcich partnerských projektov v rámci programu Erasmus+ je možné zmeniť termíny činností, ktoré sa nemohli uskutočniť na jar 2020.
  • Lehoty pre prebiehajúce výzvy boli predĺžené. K dispozícii máte aktualizované informácie o nových lehotách pre jednotlivé výzvy.
  • Národné agentúry boli požiadané, aby pozorne sledovali problémy, ktorým čelia účastníci, najmä mladí ľudia, ktorí sú v súčasnosti v zahraničí, aby im mohli poskytnúť okamžitú a náležitú podporu.

Oblasť vysokoškolského vzdelávania

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania boli požiadané o čo najpružnejší a najpragmatickejší prístup, aby študentom pomohli dosiahnuť výsledky uvedené v ich dohodách o vzdelávaní bez ohľadu na geografickú polohu študentov, a to napríklad prostredníctvom diaľkového štúdia s použitím digitálnych nástrojov. Takáto pružnosť pomôže najmä študentom, ktorí sa vrátili do svojich domovských krajín a potrebujú dokončiť kurzy hostiteľskej inštitúcie a nechať si v plnej miere uznať kredity získané v rámci Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS) prostredníctvom diaľkového štúdia.

Čerstvým absolventom, ktorí potrebujú odložiť plánované stáže v zahraničí, sa umožní začať stáž do 18 mesiacov od ukončenia štúdia namiesto obvyklého 12-mesačného časového rámca.

Národné agentúry Erasmus+ a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa vyzývajú, aby spolupracovali s miestnymi oddeleniami študentskej siete Erasmus a národnými študentskými zväzmi na účely rýchlej výmeny informácií so študentami, ktorí sú v zahraničí, a na účely zabezpečenia partnerskej podpory pre tých, ktorí ju potrebujú. Komisia spolupracuje s Európskou úniou študentov a so študentskou sieťou Erasmus s cieľom pomáhať študentom v celej Európe.

Koho kontaktovať?

Študentom alebo učiteľom sa odporúča kontaktovať ich domovské inštitúcie, ktoré im poskytnú ďalšie usmernenia.

Inštitúciám sa odporúča obrátiť sa na národnú agentúru v ich krajine alebo v prípade centralizovaných projektov na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Related news

Uverejnené: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Uverejnené: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Uverejnené: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.