Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavirus: osnovni praktični nasveti v zvezi z mobilnostjo v okviru programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote

Ozadje in odziv

Evropska komisija želi zagotoviti varnost in zaščito udeleženk in udeležencev programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, pri čemer v celoti upošteva zajezitvene ukrepe, ki so jih sprejele države članice. Študentom, dijakom, prostovoljcem in drugim udeležencem programov pomaga pri obvladovanju posledic izbruha koronavirusa.

Program Erasmus+ in dejavnosti evropske solidarnostne enote v glavnem izvajajo nacionalne agencije v državah programa (države članice EU ter Severna Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija in Združeno kraljestvo). Udeleženke in udeleženci se morajo v primeru težav obrniti na domačo ustanovo.

Ustanove morajo za decentralizirane projekte kontaktirati nacionalne agencije, za centralizirane projekte pa Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

Nacionalne agencije in agencija EACEA lahko zagotovijo vse potrebne informacije in podporo prizadetim organizacijam in posameznikom, in sicer v skladu s smernicami Evropske komisije.

Komisija pozorno spremlja razvoj dogodkov in bo po potrebi sprejela dodatne ukrepe.

Organizacije upravičenke

Komisija organizacijam upravičenkam na podlagi veljavnega pravnega okvira zagotavlja kar največjo prožnost pri prilagajanju njihovih dejavnosti sedanjim razmeram.

Sprejela je naslednje ukrepe:

  • Nacionalne agencije lahko uporabijo klavzulo višje sile, kadar omejitve, ki so jih uvedle države članice, vplivajo na izvajanje projektov programa Erasmus+ ali evropske solidarnostne enote. To jim omogoča, da preučijo možnost sprejetja dodatnih stroškov zaradi zajezitvenih ukrepov COVID-19. Vendar ti dodatni stroški ne smejo presegati skupnega proračuna, dodeljenega posameznemu projektu.
  • Roki vseh načrtovanih dejavnosti se lahko prestavijo za največ 12 mesecev. Posamezni projekt lahko traja največ 36 mesecev.
  • Dejavnosti več tisoč tekočih partnerskih projektov Erasmus+, ki jih ne bo mogoče izvesti spomladi 2020, se lahko prestavijo.
  • Roki tekočih razpisov za zbiranje projektov so bili prestavljeni. Preverite posodobljene informacije o rokih razpisov.
  • Nacionalnim agencijam je bilo naročeno, da pozorno spremljajo težave, ki jih imajo udeleženci, zlasti mladi, ki se nahajajo v tujini, da se jim zagotovi takojšnja in ustrezna pomoč.

Visokošolsko izobraževanje

Visokošolske izobraževalne ustanove so bile naprošene, da so čim bolj prožne in pragmatične in študentom z uporabo digitalnih orodij za učenje na daljavo omogočijo doseganje rezultatov iz učnih dogovorov ne glede na to, kje se trenutno nahajajo. Ta prožnost bo zlasti omogočila študentkam in študentom, ki so se vrnili v domovino, da zaključijo študij na ustanovi gostiteljici in da se jim v celoti priznajo točke iz evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS), pridobljene v okviru študija na daljavo.

Nove diplomantke in diplomanti bodo lahko načrtovano delovno prakso v tujini opravili v roku 18 mesecev namesto običajnih 12 mesecev.

Nacionalne agencije Erasmus+ in visokošolske izobraževalne ustanove so pozvane k sodelovanju z lokalnimi sekcijami študentskih mrež Erasmus in nacionalnimi študentskimi zvezami za hitro obveščanje študentov v zvezi z mobilnostjo in zagotovitev medsebojne pomoči. Za pomoč študentkam in študentom po vsej Evropi Komisija sodeluje z Zvezo evropskih študentskih organizacij in študentsko mrežo Erasmus.

Kje poiskati pomoč

Študenti in učitelji naj za pomoč stopijo v stik z domačo ustanovo.

Ustanove se lahko obrnejo na nacionalne agencijei ali na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v zvezi z decentraliziranimi projekti.

Related news

Objavljeno: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Objavljeno: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Objavljeno: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.