Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavirusas – esminiai praktiniai patarimai dėl dalyvavimo programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso judumo veikloje

Aplinkybės ir atsakas

Pagrindinis Europos Komisijos tikslas – visų programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyvių saugumas ir apsauga, kartu visapusiškai laikantis visų nacionaliniu lygmeniu taikomų viruso plitimo valdymo priemonių. Ji stengiasi padėti studentams, moksleiviams, savanoriams ir kitiems programų dalyviams spręsti jiems kylančias problemas.

Programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso veiklą daugiausia vykdo nacionalinės agentūros programoje dalyvaujančiose šalyse (ES valstybėse narėse, taip pat Šiaurės Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Turkijoje, Serbijoje ir Jungtinėje Karalystėje). Su problemomis susidūrę atskiri dalyviai turėtų kreiptis į savo šalies instituciją.

Decentralizuotų projektų atveju institucijos turėtų kreiptis į savo nacionalines agentūras, o centralizuotų projektų atveju – į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą (EACEA).

Remdamosi Komisijos gairėmis, nacionalinės agentūros ir EACEA gali suteikti visą reikiamą informaciją ir padėti su sunkumais susidūrusioms organizacijoms ir dalyviams.

Komisija labai atidžiai stebi kintančią padėtį ir imsis visų papildomų priemonių, kurių tik gali prireikti.

Paramą gaunančios organizacijos

Paramą gaunančioms organizacijoms Komisija leidžia, kiek įmanoma, lanksčiai pritaikyti savo veiklą pagal esamas aplinkybes, neviršijant taikomų teisinės sistemos ribų.

Komisija ėmėsi šių priemonių:

  • nacionalinės agentūros gali pasinaudoti force majeure sąlyga visais atvejais, kai dėl nacionalinių apribojimų daromas poveikis programos „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso projektų įgyvendinimui. Taip jos gali įvertinti galimybę prisiimti papildomų išlaidų, pagrįstų COVID-19 plitimo valdymo priemonėmis. Šios papildomos išlaidos neturėtų viršyti viso projektui skirto biudžeto;
  • visų planuojamų veiksmų terminai gali būti atidėti ne daugiau kaip 12 mėnesių kiekvieno projekto atveju. Ilgiausia projekto trukmė negali viršyti 36 mėnesių;
  • yra galimybė pakeisti kelių tūkstančių vykdomų programos „Erasmus+“ partnerystės projektų, kurių nebuvo galima vykdyti 2020 m. pavasarį, veiklos tvarkaraštį;
  • šiuo metu vykdomų kvietimų teikti paraiškas terminai atidėti. Žiūrėkite naujausią informaciją apie naujus kvietimų teikti paraiškas terminus;
  • nacionalinių agentūrų buvo paprašyta atidžiai sekti problemas, su kuriomis susiduria dalyviai, ypač šiuo metu užsienyje esantys jaunuoliai, kad jiems būtų galima nedelsiant tinkamai padėti.

Aukštasis mokslas

Prašoma, kad aukštojo mokslo institucijos būtų kuo lankstesnės ir pragmatiškesnės, kad padėtų studentams pasiekti studijų sutartyse nurodytus rezultatus, neatsižvelgiant į studentų geografinę padėtį, pavyzdžiui, naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis teikti nuotolinį mokymą. Šis lankstumas visų pirma padės studentams, grįžusiems į savo gimtąsias šalis, baigti studijas priimančiojoje institucijoje ir užtikrinti, kad Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS) kreditai, gauti pagal nuotolinio mokymosi programas, būtų visapusiškai pripažinti.

Neseniai mokslus baigusiems asmenims, kurie turi atidėti planuojamą stažuotę užsienyje, bus leista ją atlikti per 18 mėnesių nuo studijų baigimo, vietoje įprasto 12 mėnesių laikotarpio.

Programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros ir aukštojo mokslo institucijos raginamos bendradarbiauti su vietos „Erasmus“ studentų tinklo skyriais ir nacionalinėmis studentų sąjungomis, kad su studentais būtų greitai dalijamasi informacija apie judumą užsienyje ir būtų teikiama tarpusavio parama tiems, kuriems jos reikia. Komisija bendradarbiauja su Europos studentų sąjunga ir „Erasmus“ studentų tinklu, kad padėtų studentams visoje Europoje.

Į ką kreiptis?

Jei esate studentas ar mokytojas, dėl daugiau informacijos kreipkitės į savo šalies instituciją.

Jei esate institucija, centralizuotų projektų atveju galite kreiptis į savo šalies nacionalinę agentūrą arba į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą.

Related news

Paskelbta: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Paskelbta: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Paskelbta: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.