Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavīruss: praktiski padomi programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem

Konteksts un rīcība

Eiropas Komisijas galvenais mērķis ir nodrošināt visu programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku drošību un aizsardzību, vienlaikus pilnībā ievērojot visus valsts līmenī noteiktos ierobežošanas pasākumus. Eiropas Komisija strādā pie tā, lai palīdzētu studentiem, skolēniem, brīvprātīgajiem un citiem programmu dalībniekiem tikt galā ar grūtībām, kas tiem radušās.

“Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa programmas galvenokārt īsteno ar valstu aģentūru starpniecību programmas valstīs (ES dalībvalstīs, kā arī Ziemeļmaķedonijā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Turcijā, Serbijā un Apvienotajā Karalistē). Individuāliem dalībniekiem, kas saskaras ar grūtībām, jāsazinās ar savas valsts iestādi.

Iestādēm jāsazinās ar valstu aģentūrām saistībā ar decentralizētiem projektiem vai ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA) saistībā ar centralizētiem projektiem.

Pamatojoties uz Komisijas norādījumiem, valstu aģentūras un EACEA var sniegt attiecīgajām organizācijām un dalībniekiem visu vajadzīgo informāciju un atbalstu.

Komisija ļoti rūpīgi pārrauga situācijas attīstību un tā pieņems papildu pasākumus, ja tādi būs vajadzīgi.

Saņēmējorganizācijas

Attiecībā uz saņēmējorganizācijām Komisija nodrošina pēc iespējas lielāku elastību, lai to darbības pielāgotu pašreizējai situācijai piemērojamā tiesiskā regulējuma ietvaros.

Komisija ir veikusi šādus pasākumus.

  • Valstu aģentūras drīkst izmantot force majeure klauzulu visos gadījumos, kad valsts līmenī noteikto ierobežojumu piemērošana ietekmē programmas “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa projektu īstenošanu. Tādējādi tās var izvērtēt iespēju uzņemties papildu izmaksas, ko pamato Covid-19 ierobežošanas pasākumi. Šīs papildu izmaksas nedrīkst pārsniegt projektam piešķirto kopējo budžetu.
  • Visu plānoto pasākumu termiņu var atlikt uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus katrā projektā. Projekta maksimālais ilgums nedrīkst pārsniegt 36 mēnešus.
  • Ir iespējams pārplānot vairāku tūkstošu notiekošu programmas “Erasmus+” partnerības projektu pasākumus, kas nevarēja notikt 2020. gada pavasarī.
  • Pašreizējo uzaicinājumu termiņi ir atlikti. Skatiet jaunāko informāciju par jaunajiem uzaicinājumu termiņiem.
  • Valstu aģentūras ir aicinātas cieši sekot līdzi problēmām, ar kurām saskaras dalībnieki, jo īpaši jaunieši, kuri pašlaik atrodas ārvalstīs, lai viņiem varētu sniegt tūlītēju un pienācīgu atbalstu.

Augstākās izglītības jomā

Augstākās izglītības iestādes ir aicinātas savu pieeju veidot pēc iespējas elastīgāku un pragmatiskāku, lai palīdzētu studentiem sasniegt mācību līgumos norādītos rezultātus neatkarīgi no studentu ģeogrāfiskās atrašanās vietas, piemēram, piedāvāt tālmācības studiju iespējas, izmantojot digitālos rīkus. Pateicoties šādai elastīgai pieejai, studenti, kuri jau atgriezušies savā mītnes valstī, varēs pabeigt mācības uzņēmējas valsts izglītības iestādē, un tālmācībā iegūtos Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) kredītpunktus varēs pilnībā atzīt.

Nesenie absolventi, kuriem ir jāatliek plānotā stažēšanās ārzemēs, varēs to sākt 18 mēnešu laikā pēc absolvēšanas, nevis parastajā 12 mēnešu laikposmā.

“Erasmus+” valstu aģentūras un augstākās izglītības iestādes tiek mudinātas sadarboties ar vietējām “Erasmus” studentu tīkla nodaļām un valstu studentu apvienībām, lai studentiem ātri sniegtu informāciju par mobilitāti ārvalstīs un nodrošinātu savstarpēju atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams. Lai palīdzētu studentiem visā Eiropā, Komisija sadarbojas ar Eiropas Studentu apvienību un “Erasmus” studentu tīklu.

Ar ko sazināties

Ja esat students vai skolotājs, sazinieties ar savas valsts iestādi, lai saņemtu papildu norādījumus.

Iestādēm jāsazinās ar savas valsts aģentūru vai centralizēto projektu gadījumā – ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru.

Related news

Publicēšanas datums:: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Publicēšanas datums:: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Publicēšanas datums:: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.