Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vplyv koronavírusu

Táto stránka je určená študentom, žiakom, dobrovoľníkom a iným účastníkom programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Poskytuje informácie o vplyve koronavírusu na ich činnosť, o zavádzaných zmenách a o dostupnej pomoci.

Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvňuje prebiehajúce a plánované činnosti programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Naša reakcia

Hlavným cieľom Európskej komisie je bezpečnosť a ochrana všetkých účastníkov programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity pri plnom rešpektovaní národných opatrení na obmedzenie pohybu. Európska komisia pomáha príjemcom a študentom, žiakom, dobrovoľníkom a iným účastníkom programov vyrovnávať sa s následkami šírenia vírusu, ktoré sa ich týkajú.

Komisia bude naďalej reagovať podľa vývoja tejto bezprecedentnej situácie a objasňovať a zjednodušovať program uplatňovanie programu alebo pravidlá a postupy v spolupráci s národnými agentúrami pre program Erasmus+ a Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

Uverejnenie mimoriadnych výziev

Dve mimoriadne výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ boli vyhlásené 25. augusta 2020 s cieľom podporiť pripravenosť v oblasti digitálneho vzdelávania a tvorivé zručnosti. Každá z nich poskytuje 100 mil. EUR na reakciu na pandémiu koronavírusu.

  • Výzva na podporu pripravenosti v oblasti digitálneho vzdelávania podporí projekty zamerané na školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu a vysokoškolské vzdelávanie. Cieľom tejto výzvy bude zlepšiť online a dištančné vzdelávanie a zmiešané učenie – vrátane poskytnutia podpory učiteľom a školiteľom, ako aj zabezpečiť inkluzívnu povahu príležitostí na digitálne vzdelávanie.
  • Výzva zameraná na „partnerstvá pre tvorivosť“ bude podporovať projekty v oblasti mládeže, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých. Cieľom tejto výzvy je rozvíjať zručnosti a kompetencie, ktoré podnecujú kreativitu a zvyšujú kvalitu, inovácie a uznávanie práce s mládežou.

Obe výzvy pomôžu prepojiť vzdelávanie, odbornú prípravu a mládežnícke organizácie s organizáciami v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Termín na podanie prihlášky je 29. október 2020. Zainteresované organizácie by sa mali obrátiť na národnú agentúru pre program Erasmus+ vo svojej krajine.

Ďalšie informácie o výzvach a objasnenia sú k dispozícii v druhom korigende k sprievodcovi programom Erasmus+ 2020.

Prieskumy vplyvu z mája 2020

Európska komisia uskutočnila dva prieskumy a zhromaždila názory účastníkov mobility a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania na to, ako pandémia COVID-19 ovplyvnila riadny priebeh ich projektov a ďalšie aktivity.

Výsledky prieskumu iniciatívy „Európske univerzity“ (v angličtine)

Výsledky prieskumu vzdelávacej mobility (v angličtine)

Často kladené otázky

Kam sa obrátiť s otázkami o vplyve pandémie Covid-19 na činnosť programu Erasmus+ alebo Európskeho zboru solidarity?

Jednotliví účastníci

Študentom, učiteľom, mladým ľuďom, pracovníkom s mládežou, dobrovoľníkom atď., ktorí čelia ťažkostiam, odporúčame kontaktovať domovskú inštitúciu alebo organizáciu. Inštitúciám a organizáciám sa odporúča udržiavať s účastníkmi ich projektov otvorený komunikačný kanál aj v prípade, že priestory majú zatvorené.

Upozorňujeme, že odpovede na otázky týkajúce sa finančných záležitostí (náhrady, oprávnenosť nákladov, podmienky pre granty atď.) môžu v dôsledku obmedzeného prístupu k mnohým inštitúciám a organizáciám zabrať viac času.

Viac otázok pre účastníkov

Prijímajúce organizácie

Univerzitám, školám, mládežníckym organizáciám atď. sa odporúča kontaktovať agentúru, ktorá podporila ich projekt, čiže:

  • národnú agentúru v domovskej krajine – pre väčšinu činností programov Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Národné agentúry operujú v členských štátoch EÚ, ako aj v Severnom Macedónsku, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Turecku, Srbsku a Spojenom kráľovstve.
  • Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) – pre centralizované činnosti Európskeho zboru solidarity a programu Erasmus+, napríklad pre spoločný magisterský študijný program Erasmus Mundus, Jean Monnet, iniciatívu „Európske univerzity“, centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní, budovanie kapacít, iniciatívu Európska mládež spolu alebo dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou.

Viac otázok pre organizácie

Ďalší partneri projektu

Partnerom projektu, ktorí nie sú príjemcami (univerzity, školy, mládežnícke organizácie atď.), sa odporúča spolupracovať s koordinátorom (príjemcami) ich projektu.

Pozri aj

Prehľad: praktické rady pre účastníkov

Širší dosah

Informácie o opatreniach Európskej komisie v reakcii na šírenie koronavírusu

Related news

Uverejnené: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Uverejnené: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Uverejnené: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.