Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Coronaviruspandemien: Vigtige praktiske råd om ophold og aktiviteter i forbindelse med Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps


Baggrund og reaktion på virusudbruddet

Det er EU-Kommissionens højeste prioritet at beskytte alle deltagere i Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps og samtidig respektere alle de restriktioner, der vedtages af de enkelte lande. Vi arbejder på at hjælpe studerende, elever, frivillige og andre deltagere i programmerne med at håndtere konsekvenserne.

Erasmus+' og det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter gennemføres primært af de nationale kontorer i programlandene (EU-landene plus Nordmakedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkiet, Serbien og Storbritannien). Individuelle deltagere, der får problemer, skal kontakte deres hjeminstitution.

Institutionerne skal kontakte deres nationale kontorer, hvad angår decentrale projekter, og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA), hvad angår centrale projekter.

På grundlag af retningslinjer fra Kommissionen kan de nationale kontorer og EACEA give alle de nødvendige informationer og støtte de berørte organisationer og deltagere.

Kommissionen overvåger udviklingen meget nøje og vil gennemføre yderligere tiltag, hvis det bliver nødvendigt.

Modtagerorganisationer

Kommissionen giver de støttemodtagende organisationer den størst mulige fleksibilitet til at tilpasse deres aktiviteter til den nuværende situation inden for den gældende lovgivning.

Kommissionen har truffet følgende foranstaltninger:

  • De nationale kontorer kan påberåbe sig force majeure-klausulen i alle tilfælde, hvor nationale restriktioner påvirker gennemførelsen af projekter under Erasmus+ eller det europæiske solidaritetskorps. Dette giver dem mulighed for at vurdere muligheden for at acceptere ekstraudgifter, som følger af covid-19-restriktionerne. Disse merudgifter må ikke betyde en overskridelse af det samlede budget, der er bevilget til projektet.
  • Fristerne for alle planlagte aktiviteter kan udskydes med op til 12 måneder pr. projekt. Projektets maksimale varighed må ikke overstige 36 måneder.
  • Flere tusind igangværende Erasmus+-partnerskabsprojekter har mulighed for at flytte aktiviteter, som ikke kunne finde sted i foråret 2020.
  • Fristerne for igangværende projektindkaldelser er blevet udsat. Se den opdaterede information om de nye indsendelsesfrister.
  • De nationale kontorer er blevet bedt om nøje at følge med i de problemer, som deltagere, især unge, der i øjeblikket befinder sig i udlandet, står over for, så de kan give dem øjeblikkelig og tilstrækkelig støtte.

Videregående uddannelser

Videregående uddannelsesinstitutioner bedes om at være så fleksible og pragmatiske som muligt for at hjælpe de studerende med at nå de mål, der står i deres uddannelsesaftaler, uanset hvor de studerende fysisk befinder sig, f.eks. ved at sørge for fjernundervisning ved brug af onlineværktøjer. Denne fleksibilitet går navnlig ud på at hjælpe studerende, der er vendt tilbage til deres hjemland, med at afslutte kurserne i deres værtsinstitutioner og få ECTS-point opnået gennem fjernstudier anerkendt fuldt ud.

Nyuddannede, som bliver nødt til at udsætte deres planlagte praktikophold i udlandet, vil få lov til at tage praktikken inden for 18 måneder efter deres afsluttende eksamen i stedet for de normale 12 måneder.

De nationale Erasmus+-kontorer og de videregående uddannelsesinstitutioner tilskyndes til at samarbejde med lokale Erasmus-studenternetværk og nationale studenterforeninger om hurtigt at videregive information til studerende på udlandsophold og sørge for "peer-to-peer"-støtte til dem, der har behov for det. Kommissionen arbejder sammen med den europæiske studenterforening og Erasmus Student Network om at hjælpe studerende i hele Europa.

Hvem skal du henvende dig til?

Hvis du er studerende eller lærer, kan du få rådgivning fra din hjeminstitution.

Hvis du repræsenterer en institution, skal du kontakte det nationale kontor i dit eget land angående decentrale projekter og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i forbindelse med centrale projekter.

Related news

Offentliggjort: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Offentliggjort: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Offentliggjort: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.