Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavirus – najvažniji praktični savjeti o mobilnosti u okviru programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti

Kontekst i odgovor

Glavni je cilj Europske komisije da se svim sudionicima programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti pruže sigurnost i zaštita, uz potpuno pridržavanje svih nacionalnih mjera ograničavanja. Ona stoga nastoji pomoći studentima, učenicima, volonterima i drugim sudionicima programa da se nose s posljedicama pandemije.

Program Erasmus+ i Europske snage solidarnosti uglavnom provode nacionalne agencije u zemljama sudionicama programa (države članice EU-a te Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska, Srbija i Ujedinjena Kraljevina). Sudionici koji imaju problem prvo trebaju stupiti u kontakt s matičnom ustanovom.

Za decentralizirane projekte ustanove se trebaju obratiti svojim nacionalnim agencijama, a za centralizirane projekte Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Na temelju smjernica Komisije nacionalne agencije i EACEA mogu pružiti sve potrebne informacije i potporu organizacijama i sudionicima koji im se obrate.

Komisija pomno prati razvoj situacije te će poduzeti sve dodatne mjere koje budu potrebne.

Organizacije korisnice

Komisija organizacijama korisnicama daje maksimalnu fleksibilnost da svoje aktivnosti prilagode trenutačnoj situaciji u granicama primjenjivog pravnog okvira.

Komisija je poduzela sljedeće mjere:

  • Nacionalne agencije smiju se pozvati na klauzulu o višoj sili u svim slučajevima u kojima primjena nacionalnih ograničenja utječe na provedbu projekata u okviru programa Erasmus+ ili Europskih snaga solidarnosti, što im omogućuje da procijene može li se prihvaćanje dodatnih troškova opravdati mjerama za sprečavanje širenja bolesti COVID-19. Ti dodatni troškovi ne smiju premašiti ukupna proračunska sredstva dodijeljena projektu.
  • Rokovi za sve planirane aktivnosti mogu se odgoditi za najviše 12 mjeseci po projektu, ali projekti ne smiju trajati dulje od 36 mjeseci.
  • Organizatori nekoliko tisuća tekućih partnerskih projekata u okviru programa Erasmus+ mogu ponovno organizirati aktivnosti koje se u proljeće 2020. nisu mogle održati.
  • Produljeni su rokovi za tekuće pozive te su ažurirane informacije o novim rokovima za pozive na podnošenje prijedloga.
  • Od nacionalnih agencija traži se da pomno prate probleme s kojima se suočavaju sudionici koji su trenutačno u inozemstvu, pogotovo mladi, kako bi im se mogla pružiti neposredna i odgovarajuća potpora.

U području visokog obrazovanja

Visokim učilištima upućena je molba da budu što fleksibilnija i pragmatičnija kako bi se studentima pomoglo da postignu ishode učenja navedene u njihovim sporazumima o učenju neovisno o tome gdje se nalaze. Može se, na primjer, organizirati učenje na daljinu upotrebom digitalnih alata. Ta fleksibilnost posebno će pomoći studentima koji su se vratili u matične zemlje jer će tako moći završiti programe u ustanovi domaćinu te će im se u potpunosti priznati ECTS bodovi koje su stekli učenjem na daljinu.

Osobe koje su nedavno diplomirale, a koje moraju odgoditi planiranu stručnu praksu u inozemstvu, moći će s praksom započeti unutar 18 mjeseci od završetka obrazovanja umjesto uobičajenih 12 mjeseci.

Nacionalne agencije koje provode program Erasmus+ i visoka učilišta potiče se na suradnju s lokalnim ograncima Mreže studenata programa Erasmus i nacionalnim studentskim zborovima radi brze razmjene informacija sa studentima o mobilnosti u inozemstvu te kako bi onima kojima je potrebno organizirali uzajamnu potporu. Komisija surađuje s Europskim studentskim savezom i Mrežom studenata programa Erasmus kako bi se pomoglo studentima diljem Europe.

Kome se obratiti

Ako ste učenik ili učitelj, obratite se svojoj matičnoj ustanovi za dodatne upute.

Ustanove se mogu obratiti nacionalnoj agenciji u svojoj zemlji ili u slučaju centraliziranih projekata Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Related news

Objavljeno : 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Objavljeno : 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Objavljeno : 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.