Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronawirus – porady dla uczestników programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

Kontekst

Głównym celem Komisji Europejskiej jest bezpieczeństwo i ochrona wszystkich uczestników programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, przy pełnym poszanowaniu wszystkich środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa podjętych na szczeblu krajowym. Komisja dokłada starań, aby odpowiednio wspierać studentów, uczniów, wolontariuszy i innych uczestników programów w radzeniu sobie z konsekwencjami pandemii.

Programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności są wdrażane głównie za pośrednictwem agencji krajowych w krajach objętych programem (krajach UE oraz Macedonii Północnej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Turcji, Serbii i Wielkiej Brytanii). W razie problemów uczestnicy indywidualni powinni skontaktować się ze swoją instytucją macierzystą.

Z kolei instytucje powinny skontaktować się z agencjami krajowymi w przypadku projektów zdecentralizowanych lub z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w przypadku projektów scentralizowanych.

W oparciu o wytyczne Komisji agencje krajowe i EACEA udzielają wszystkich niezbędnych informacji oraz wsparcia zainteresowanym organizacjom i uczestnikom.

Komisja bardzo uważnie monitoruje zmieniającą się przez cały czas sytuację i wprowadzi wszelkie niezbędne środki.

Organizacje beneficjentów

Komisja umożliwia organizacjom beneficjentów maksymalną elastyczność w dostosowywaniu swojej działalności do aktualnej sytuacji, na tyle, na ile pozwalają na to obowiązujące ramy prawne.

Komisja wprowadza następujące zasady:

  • Agencje krajowe są upoważnione do powoływania się na klauzulę dotyczącą siły wyższej we wszystkich sytuacjach, w których zastosowanie ograniczeń krajowych wpływa na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki temu agencje mogą ocenić możliwości zaakceptowania dodatkowych kosztów wynikających z zastosowania się do środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19. Te koszty dodatkowe nie powinny przekroczyć całkowitego budżetu przyznanego na realizację projektu.
  • Można również przesunąć zaplanowane działania maksymalnie o 12 miesięcy na projekt. Całkowity czas trwania projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy.
  • W przypadku kilku tysięcy realizowanych obecnie projektów partnerskich Erasmus+ można odroczyć działania, których nie udało się zrealizować wiosną 2020 r.
  • Terminy składania wniosków w ramach bieżących zaproszeń do składania wniosków zostały przesunięte. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na temat terminów.
  • Poprosiliśmy agencje krajowe o ścisłe monitorowanie sytuacji uczestników, szczególnie tych najmłodszych, którzy są obecnie za granicą, aby w razie potrzeby mogły udzielić im odpowiedniej pomocy.

Uczelnie wyższe

Instytucje szkolnictwa wyższego prosimy o jak najbardziej elastyczne i pragmatyczne podejście, aby pomóc studentom w osiągnięciu rezultatów wskazanych w ich porozumieniach o programie zajęć, niezależnie od tego, w którym kraju obecnie przebywają. Można to osiągnąć dzięki rozwiązaniom zdalnym i narzędziom cyfrowym. Ta elastyczność pomoże przede wszystkim studentom, którzy powrócili do kraju, w ukończeniu kursów w instytucji przyjmującej oraz w uzyskaniu pełnego uznania punktów w ramach europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS) uzyskanych podczas nauki zdalnej.

Uczestnicy świeżo po studiach, którzy muszą odłożyć w czasie planowane staże za granicą, będą mogli podjąć je w ciągu 18 miesięcy od ukończenia studiów lub nauki zamiast w zwyczajowym terminie 12 miesięcy.

Agencje krajowe Erasmusa+ i uczelnie wyższe zachęcamy do współpracy z lokalnymi sekcjami Erasmus Student Network i krajowymi związkami studentów w celu szybkiego dostarczania informacji studentom przebywającym za granicą i organizowania wzajemnej pomocy dla potrzebujących. Komisja współpracuje z Europejską Unią Studentów i Erasmus Student Network, by pomagać studentom w całej Europie.

Z kim należy się skontaktować?

W celu uzyskania dalszych informacji studenci i nauczyciele powinni skontaktować się z instytucją macierzystą.

Instytucje mogą skontaktować się z agencją krajową w danym kraju lub, w przypadku projektów scentralizowanych, z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Related news

Data publikacji: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Data publikacji: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Data publikacji: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.