Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavirus – Nejdůležitější praktické rady týkající se mobility v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity

Souvislosti a opatření

Evropská komise se zejména snaží zaručit bezpečnost a ochranu všech účastníků programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity při plném respektování všech opatření přijatých na vnitrostátní úrovni. Pomáhá studentům, žákům, dobrovolníkům a dalším účastníkům těchto programů.

Realizaci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity mají na starosti především národní agentury v příslušných zemích (členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Spojené království, Srbsko a Turecko). Účastníci, kteří se potýkají s obtížemi, se musí obrátit na svou domovskou instituci.

Ta by pak měla kontaktovat příslušnou národní agenturu (u decentralizovaných projektů) nebo Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) (u centralizovaných projektů).

Na základě pokynů Evropské komise mohou národní agentury a EACEA poskytnout dotčeným organizacím a účastníkům veškeré potřebné informace a podporu.

Komise vývoj situace bedlivě sleduje a v případě potřeby přijme další nezbytná opatření.

Přijímající organizace

Evropská komise nabízí přijímajícím organizacím maximální flexibilitu, aby mohly svou činnost přizpůsobit současné situaci v mezích platného právního rámce.

Komise přijala tato opatření:

  • Národní agentury jsou oprávněny uplatnit doložku vyšší moci ve všech případech, kdy dodržování vnitrostátních omezení ovlivňuje provádění projektů Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity. To jim umožní schválit případné dodatečné náklady, jež jsou odůvodněny opatřeními proti šíření nákazy COVID-19. Tyto dodatečné náklady však nesmí překročit celkový rozpočet projektu.
  • Lhůty pro všechny plánované aktivity mohou být u každého projektu prodlouženy až o 12 měsíců. Maximální délka projektu však nesmí přesáhnout 36 měsíců.
  • U několika tisíc partnerských projektů probíhajících v rámci programu Erasmus+ je možné změnit termín aktivit, které se nemohly uskutečnit na jaře 2020.
  • Lhůty pro probíhající výzvy byly prodlouženy. Viz aktualizované informace o nových lhůtách pro podávání přihlášek.
  • Národní agentury byly požádány, aby pozorně sledovaly problémy, kterým čelí zejména mladí účastníci pobývající v současné době v zahraničí. Jen tak jim budeme moci poskytnout okamžitou a přiměřenou pomoc.

Vysoké školy

Instituce vysokoškolského vzdělávání byly požádány o co nejpružnější a nejpragmatičtější přístup, v jehož rámci budou pomáhat studentům dosáhnout výsledků uvedených v jejich studijních smlouvách, a to bez ohledu na to, ve které zemi se studenti právě nacházejí – například prostřednictvím dálkového studia s využitím digitálních nástrojů. Pomohlo by to zejména těm studentům, kteří se vrátili domů a potřebují dokončit kurzy z hostitelské instituce v režimu distančního studia a nechat si uznat kredity získané v rámci evropského systému přenosu a akumulace kreditů.

Čerství absolventi, kteří potřebují odložit plánovanou stáž v zahraničí, se jí budou moci zúčastnit do 18 měsíců od ukončení studia, místo běžného 12měsíčního období.

Národní agentury a instituce vysokoškolského vzdělávání v rámci programu Erasmus+ se vyzývají, aby spolupracovaly s místními odděleními studentské sítě programu Erasmus a s vnitrostátními studentskými organizacemi za účelem rychlé výměny informací o mobilitě studentů v zahraničí a aby zajistily vzájemnou podporu těm, kteří ji potřebují. Komise spolupracuje s Evropským svazem studentů a studentskou sítí programu Erasmus s cílem pomoci studentům v celé Evropě.

Na koho se obrátit

Pokud jste student(ka) či učitel(ka), obraťte se na svou domovskou instituci.

Instituce se mohou obrátit na národní agenturu v domovské zemi, nebo na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v případě centralizovaných projektů.

Related news

Zveřejněno: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Zveřejněno: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Zveřejněno: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.