Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Coronavirus - pariri prattiċi essenzjali dwar Erasmus+ u l-mobbiltà tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

Kuntest u rispons

L-għan ewlieni tal-Kummissjoni Ewropea huwa s-sikurezza u l-protezzjoni tal-parteċipanti kollha tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, filwaqt li jiġu rrispettati bis-sħiħ il-miżuri ta’ konteniment kollha meħuda fil-livell nazzjonali. Hi qed taħdem biex tgħin lill-istudenti, il-voluntiera u parteċipanti oħra fil-programmi jittrattaw mal-konsegwenzi għalihom.

L-Erasmus+ u l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jiġu implimentati prinċipalment permezz tal-Aġenziji Nazzjonali fil-pajjiżi tal-programm (l-Istati Membri tal-UE kif ukoll il-Maċedonja ta’ Fuq, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, it-Turkija, is-Serbja u r-Renju Unit). Parteċipanti individwali li qed jiffaċċjaw diffikultajiet għandhom bżonn jikkuntattjaw lill-istituzzjoni ta’ pajjiżhom.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkuntattjaw l-Aġenziji Nazzjonali tagħhom għal proġetti deċentralizzati jew l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) għal proġetti ċentralizzati.

Abbażi tal-gwida mill-Kummissjoni, l-Aġenziji Nazzjonali u l-EACEA jistgħu jipprovdu l-informazzjoni u l-appoġġ kollha meħtieġa għall-organizzazzjonijiet u l-parteċipanti affettwati.

Il-Kummissjoni qiegħda timmonitorja din is-sitwazzjoni mill-qrib ħafna u se tadotta kwalunkwe miżura addizzjonali li tista’ tkun meħtieġa.

Organizzazzjonijiet benefiċjarji

Għall-organizzazzjonijiet benefiċjarji, il-Kummissjoni qed tipprovdi flessibbiltà massima biex tadatta l-attivitajiet tagħhom għas-sitwazzjoni attwali, fil-limiti tal-qafas legali applikabbli.

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri li ġejjin:

  • L-aġenziji Nazzjonali huma awtorizzati li jinvokaw il-klawżola ta’ forza maġġuri fil-każijiet kollha fejn l-applikazzjoni ta’ limitazzjonijiet nazzjonali taffettwa l-implimentazzjoni tal-Erasmus+ jew ta’ proġetti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Dan jippermettilhom jivvalutaw il-possibbiltà li jaċċettaw spejjeż addizzjonali ġġustifikati mill-miżuri ta’ trażżin tal-COVID-19. Dawn l-ispejjeż addizzjonali m’għandhomx jaqbżu l-baġit totali mogħti lill-proġett.
  • L-iskadenzi għall-attivitajiet ippjanati kollha jistgħu jiġu posposti sa 12-il xahar għal kull proġett. It-tul massimu tal-proġett ma jistax jaqbeż is-36 xahar.
  • Diversi eluf ta’ proġetti ta’ sħubija tal-Erasmus+ għandhom l-opportunità li jiskedaw mill-ġdid l-attivitajiet li ma setgħux isiru fir-Rebbiegħa tal-2020.
  • L-iskadenzi għas-sejħiet li għaddejjin ġew posposti. Jekk jogħġbok ara l-informazzjoni aġġornata dwar l-iskadenzi l-ġodda tas-sejħa.
  • L-Aġenziji Nazzjonali ntalbu jsegwu mill-qrib il-problemi li jħabbtu wiċċhom magħhom il-parteċipanti, speċjalment iż-żgħażagħ, li bħalissa jinsabu barra minn pajjiżhom sabiex ikunu jistgħu jingħataw appoġġ immedjat u adegwat.

Fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja huma mitluba li jkunu flessibbli u prammatiċi kemm jista’ jkun biex jgħinu lill-istudenti jiksbu l-eżiti indikati fil-ftehimiet ta’ tagħlim tagħhom, irrispettivament mil-lok ġeografiku tal-istudenti, pereżempju, permezz ta’ arranġamenti remoti ta’ studju bl-użu ta’ għodda diġitali. Din il-flessibbiltà b’mod partikolari se tgħin lill-istudenti li rritornaw lejn il-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom biex ilestu l-korsijiet tagħhom fl-istituzzjoni ospitanti tagħhom u biex is-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta' Krediti (ECTS) miksuba permezz ta’ arranġamenti ta’ studju mill-bogħod jiġu rikonoxxuti b’mod sħiħ.

Gradwati reċenti li għandhom bżonn jipposponu l-kollokamenti ppjanati tagħhom barra minn pajjiżhom se jitħallew isegwuhom sa 18-il xahar mill-gradwazzjoni tagħhom, minflok il-perjodu normali ta’ żmien ta’ 12-il xahar.

L-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja huma mħeġġa jikkooperaw mas-sezzjonijiet tan-Network tal-Istudenti tal-Erasmus lokali u mal-unions tal-istudenti nazzjonali biex jaqsmu l-informazzjoni malajr mal-istudenti dwar il-mobbiltà barra minn pajjiżhom, u biex jagħmlu arranġamenti għal appoġġ bejn il-pari għal dawk fil-bżonn. Il-Kummissjoni qed taħdem mal-Union tal-Istudenti Ewropej u n-Network tal-Istudenti Erasmus biex tgħin lill-istudenti fl-Ewropa kollha.

Lil min għandek tikkuntattja

Jekk int student jew għalliem, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-istituzzjoni ta’ pajjiżek għal aktar gwida.

Jekk int istituzzjoni, tista’ tikkuntattja l-Aġenzija Nazzjonali f’pajjiżek jew mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura fil-każ ta’ proġetti ċentralizzati.

Related news

Data tal-pubblikazzjoni: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Data tal-pubblikazzjoni: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Data tal-pubblikazzjoni: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.