Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavirus – käytännön neuvoja Erasmus+ ‑ohjelmaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujille

Tausta ja toteutetut toimet

Euroopan komission tärkeimpänä tavoitteena on taata Erasmus+ ‑ohjelmaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien turvallisuus ja suojelu. Tässä on noudatettava kaikkia jäsenmaiden käyttöön ottamia rajoituksia. Komissio pyrkii auttamaan opiskelijoita, koululaisia, vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita ohjelmiin osallistuvia selviämään tilanteen aiheuttamista seurauksista.

Erasmus+ ‑ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanosta vastaavat pääasiassa niihin osallistuvien maiden (EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia, Turkki ja Yhdistynyt kuningaskunta) kansalliset toimistot. Osallistujien, joille on aiheutunut vaikeuksia, on otettava yhteyttä heidät lähettäneeseen oppilaitokseen.

Oppilaitosten olisi otettava yhteyttä hajautettujen hankkeiden osalta kansalliseen toimistoonsa ja keskitettyjen hankkeiden osalta koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Kansalliset toimistot ja EACEA ovat saaneet komissiolta ohjeet, joiden perusteella ne voivat antaa kaiken tarvittavan tiedon ja tuen tilanteen vaikutuksista kärsiville organisaatioille ja osallistujille.

Komissio seuraa tilanteen kehittymistä erittäin tiiviisti ja ryhtyy tarvittaessa lisätoimenpiteisiin.

Tuensaajaorganisaatiot

Komissio antaa tuensaajaorganisaatioille niin paljon joustovaraa kuin sovellettavan säädöskehyksen puitteissa on mahdollista, jotta ne voivat mukauttaa toimintaansa tämänhetkisen tilanteen vaatimuksiin.

Komissio on toteuttanut seuraavat toimet:

  • Kansalliset toimistot voivat vedota ylivoimaista estettä koskevaan lausekkeeseen kaikissa tapauksissa, joissa kansalliset rajoitukset vaikuttavat Erasmus+ ‑ohjelman tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeiden toteuttamiseen. Näin ne voivat arvioida, onko covid-19-rajoitusten vuoksi perusteltua hyväksyä lisäkustannuksia. Lisäkustannukset eivät kuitenkaan saa ylittää hankkeelle myönnettyjä kokonaismäärärahoja.
  • Kaikkien suunniteltujen toimien määräaikoja voidaan lykätä enintään 12 kuukaudella hanketta kohden. Hankkeen enimmäiskesto on 36 kuukautta.
  • Useiden tuhansien meneillään olevien Erasmus+ ‑kumppanuushankkeiden yhteydessä on mahdollista muuttaa sellaisten toimien aikataulua, joita ei voitu toteuttaa keväällä 2020.
  • Käynnissä olevien ehdotuspyyntöjen määräaikoja on lykätty. Tutustu ajantasaisiin tietoihin ehdotuspyyntöjen uusista määräajoista.
  • Kansallisia toimistoja on kehotettu seuraamaan tiiviisti ulkomailla parhaillaan olevien osallistujien, erityisesti nuorten, kohtaamia ongelmia, jotta heille voidaan tarjota välitöntä ja riittävää tukea.

Korkeakoulutus

Korkeakouluja pyydetään toimimaan mahdollisimman joustavasti ja käytännönläheisesti ja auttamaan opiskelijoita saavuttamaan opintosopimuksiin kirjatut oppimistavoitteet riippumatta siitä, missä he ovat. Opiskelijoille voidaan esimerkiksi tarjota mahdollisuus etäopiskeluun digitaalisten välineiden avulla. Tällaiset joustavat järjestelyt auttavat erityisesti kotimaahansa palanneita opiskelijoita suorittamaan loppuun vastaanottavan oppilaitoksen kurssit. Joustavilla järjestelyillä varmistetaan myös, että eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) piiriin kuuluvat opintopisteet tunnustetaan kokonaisuudessaan siitä huolimatta, että ne on suoritettu etäopiskeluna.

Hiljattain valmistuneet, jotka joutuvat lykkäämään suunniteltuja harjoittelujaksojaan ulkomailla, voivat osallistua harjoitteluun tavanomaisten 12 kuukauden sijaan 18 kuukauden kuluessa valmistumisesta.

Kansallisia Erasmus+ ‑toimistoja ja ohjelmiin osallistuvia korkeakouluja kannustetaan tekemään yhteistyötä Erasmus Student Network ‑opiskelijajärjestön paikallisosastojen ja kansallisten opiskelijajärjestöjen kanssa, jotta opiskelijoille voidaan jakaa nopeasti tietoa ulkomailla opiskelusta ja jotta voidaan järjestää vertaistukea sitä tarvitseville. Komissio tekee yhteistyötä Euroopan opiskelijaliiton (European Students’ Union) ja Erasmus Student Network ‑opiskelijajärjestön kanssa auttaakseen opiskelijoita kaikkialla Euroopassa.

Yhteyspisteet

Opiskelijat ja opettajat voivat ottaa yhteyttä heidät lähettäneeseen oppilaitokseen, joka antaa lisäohjeita.

Oppilaitosten edustajat voivat ottaa yhteyttä oman maansa kansalliseen toimistoon tai keskitettyjen hankkeiden osalta koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Related news

Julkaistu: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Julkaistu: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Julkaistu: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.