Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Parteneriatele pentru cooperare

Obiective

Parteneriatele pentru cooperare sunt proiecte transnaționale care își propun să dezvolte și să pună în aplicare practici inovatoare și să promoveze cooperarea, învățarea reciprocă și schimburile de experiență în domeniul educației, formării și tineretului.

 Scopul general al parteneriatelor pentru cooperare este de a aborda priorități orizontale sau specifice, în următoarele domenii:

 • învățământ superior
 • educație și formare profesională
 • educație școlară
 • educația adulților
 • tineret
 • sport

Există două tipuri de parteneriate pentru cooperare – parteneriate pentru cooperare și parteneriate la scară redusă.

Puteți citi mai multe detalii despre prioritățile orizontale pe domenii în Ghidul programului.

Ce posibilități se oferă

Parteneriatele pentru cooperare

Acestea le oferă organizațiilor publice, private și neguvernamentale de diverse tipuri posibilitatea de a desfășura o gamă largă de activități.

În funcție de obiectivele proiectului, de organizațiile participante implicate sau de impactul preconizat, toate proiectele (fie că este vorba de parteneriate de cooperare sau de parteneriate la scară redusă) ar trebui să vizeze în mod proporțional:

 • îmbunătățirea calității muncii, activităților și practicilor organizațiilor și instituțiilor implicate, deschiderea către noi actori, care nu sunt incluși în mod natural într-un anumit sector
 • consolidarea capacității organizațiilor de a lucra la nivel transnațional și intersectorial
 • abordarea nevoilor și a priorităților comune în domeniile educației, formării, tineretului și sportului
 • facilitarea transformării și a schimbării (la nivel individual, organizațional sau sectorial) care conduc la îmbunătățiri și la noi abordări, în mod proporțional cu contextul fiecărei organizații

Parteneriatele la scară redusă

Este vorba de o acțiune menită să faciliteze mai mult accesul actorilor de dimensiuni mici și al persoanelor fizice la care este greu de ajuns, din domeniile educației școlare, educației adulților, educației și formării profesionale, tineretului și sportului. Aceste parteneriate ar trebui să urmărească

 • atragerea și extinderea accesului la program pentru organizațiile nou-venite, pentru organizațiile cu mai puțină experiență și pentru actorii la scară mică. Ele trebuie să acționeze ca o primă etapă a procesului de cooperare a organizațiilor la nivel european
 • susținerea incluziunii grupurilor-țintă cu mai puține oportunități
 • susținerea cetățeniei europene active și aducerea dimensiunii europene la nivel local

În funcție de domeniul de acțiune și de obiectivul proiectului, cursanților și membrilor personalului li se poate oferi posibilitatea de a învăța, de a se forma sau de a preda în străinătate, în măsura în care aceste activități transnaționale contribuie la realizarea obiectivelor proiectului.

Cum funcționează

Organizațiile care doresc să își depună candidatura trebuie să aibă sediul într-una din țările participante la program.

Candidaturile trebuie prezentate de o organizație cu sediul într-o țară participantă la program și trebuie să implice cel puțin trei organizații, din țări participante la program diferite, pentru parteneriatele de cooperare și cel puțin două organizații pentru parteneriatele la scară redusă. Organizațiile din țările partenere pot fi implicate în calitate de parteneri (nu de solicitanți) în parteneriatele de cooperare, în cazul în care participarea acestora aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Nu există o limită pentru numărul de organizații participante.

Detalii practice

Parteneriatele pentru cooperare pot avea durate diferite în funcție de tipul lor. Detaliile și cuantumurile granturilor sunt disponibile în Ghidul programului pentru

 • parteneriatele de cooperare
 • parteneriatele la scară redusă

Depunerea cererii

În general, candidaturile trebuie depuse la agenția națională din țara participantă la program în care este stabilită organizația candidată.

În cazul proiectelor depuse de ONG-uri europene sau în domeniul sportului, candidaturile trebuie depuse la Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură.

Related funding calls