Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerstva za suradnju

Što je cilj?

Partnerstva za suradnju transnacionalni su projekti osmišljeni za razvoj i razmjenu inovativnih praksi i promicanje suradnje, uzajamnog učenja i razmjene iskustava u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

 Partnerstvima za suradnju općenito se nastoje riješiti horizontalni prioriteti te specifični prioriteti na terenu u područjima:

 • visokog obrazovanja
 • strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • odgoja i općeg obrazovanja
 • obrazovanja odraslih
 • mladih
 • sporta.

Dvije su vrste partnerstava za suradnju – suradnička partnerstva i mala partnerstva.

Dodatne informacije o specifičnim horizontalnim prioritetima na terenu dostupne su u Vodiču kroz program.

Koje mogućnosti postoje?

Partnerstva za suradnju

Ta partnerstva omogućuju brojnim javnim, privatnim i nevladinim organizacijama provedbu širokog raspona aktivnosti.

Ovisno o ciljevima projekta, uključenim organizacijama sudionicama ili očekivanom učinku, svi projekti (suradnička partnerstva i mala partnerstva) trebali bi biti proporcionalno usmjereni na:

 • povećavanje kvalitete rada, aktivnosti i prakse uključenih organizacija i ustanova te otvaranje prema novim akterima koji inače nisu uključeni u okviru jednog sektora
 • jačanje kapaciteta organizacija za transnacionalno i međusektorsko djelovanje
 • usmjeravanje na zajedničke potrebe i prioritete u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta
 • omogućivanje transformacije i promjene (na individualnoj, organizacijskoj ili sektorskoj razini), koje dovode do poboljšanja i novih pristupa proporcionalno kontekstu svake organizacije.

Mala partnerstva

Cilj je ove aktivnosti proširiti pristup programu na male subjekte i pojedince do kojih je teško doprijeti u području odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta. Ta bi partnerstva trebala biti usmjerena na:

 • privlačenje i proširenje pristupa programu za nove sudionike, organizacije s manje iskustva i male dionike – trebala bi biti prvi korak za uspostavljanje suradnje među organizacijama na europskoj razini
 • podupiranje uključivanja ciljnih skupina s manje mogućnosti
 • podupiranje aktivnog europskog građanstva i dovođenje europske dimenzije na lokalnu razinu.

U okviru ciljeva projekta polaznicima i osoblju dostupne su mogućnosti osposobljavanja, učenja ili podučavanja u inozemstvu, u mjeri u kojoj te transnacionalne aktivnosti pridonose ostvarivanju ciljeva projekta.

Kako to funkcionira?

Organizacije sudionice koje se namjeravaju prijaviti moraju imati poslovni nastan u zemlji sudionici programa.

Nositeljica prijave mora biti organizacija osnovana u zemlji sudionici programa, a prijava mora obuhvaćati barem tri organizacije iz različitih zemalja sudionica programa za suradnička partnerstva i barem dvije organizacije iz različitih zemalja sudionica za mala partnerstva. Organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati kao partneri (ne kao prijavitelji) u suradničkim partnerstvima ako time projekt dobiva znatnu dodanu vrijednost.

U prijavi je moguće navesti neograničen broj organizacija.

Što još treba znati?

Razdoblje trajanja partnerstava za suradnju može se razlikovati ovisno o njihovoj vrsti. Pojedinosti i iznosi bespovratnih sredstava dostupni su Vodiču kroz program za

 • suradnička partnerstva
 • mala partnerstva.

Kako se prijaviti?

Prijave treba predati nacionalnoj agenciji zemlje sudionice programa u kojoj je osnovana organizacija prijaviteljica.

Kad je riječ o projektima koje podnose europske nevladine organizacije u području sporta, prijave se podnose Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu.

Related funding calls