Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Bendradarbiavimo srities partnerystės projektai

Tikslas

Bendradarbiavimo srities partnerystės projektai – tai tarptautiniai projektai, kuriais plėtojama novatoriška praktika ir ja dalijamasi, skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis, švietimo, mokymosi ir jaunimo sričių patirties mainai.

 Apskritai vykdant bendradarbiavimo srities partnerystės projektus siekiama įgyvendinti horizontaliuosius ir konkrečių sričių prioritetus

 • aukštojo mokslo,
 • profesinio rengimo ir mokymo,
 • mokyklinio ugdymo,
 • suaugusiųjų švietimo,
 • jaunimo,
 • sporto srityse.

Bendradarbiavimo srities partnerystė gali būti dviejų rūšių: bendradarbiavimo partnerystė ir nedidelio masto partnerystė.

Daugiau informacijos apie horizontaliuosius ir konkrečių sričių prioritetus pateikiama Programos vadove.

Kokių galimybių esama?

Bendradarbiavimo srities partnerystės projektai

Tokia partnerystė suteikia galimybių įvairioms viešosioms, privačioms ir nevyriausybinėms organizacijoms vykdyti įvairią veiklą.

Atsižvelgiant į projekto tikslus, dalyvaujančiąsias organizacijas arba numatomą poveikį, visais projektais (bendradarbiavimo partnerystės ir nedidelio masto partnerystės projektais) turėtų būti proporcingai siekiama:

 • gerinti dalyvaujančiųjų organizacijų ir institucijų darbo, veiklos ir praktikos kokybę, pritraukti naujų dalyvių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose;
 • atsižvelgti į bendrus poreikius ir prioritetus švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse;
 • sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams (individualiu, organizacijų ar sektorių lygmeniu), kad būtų galima tobulinti ir taikyti naujus metodus pagal kiekvienos organizacijos aplinkybes.

Nedidelio masto partnerystės projektai

Tai veiksmas, kuriuo siekiama smulkiesiems subjektams ir asmenims, kuriuos pasiekti sunku, suteikti daugiau galimybių mokyklinio ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio rengimo ir mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Įgyvendinant šiuos partnerystės projektus turėtų būti siekiama

 • į programą pritraukti naujų dalyvių, mažiau patirties turinčių organizacijų ir nedideliu mastu veikiančių subjektų ir jiems suteikti daugiau galimybių. Tokie partnerystės projektai organizacijoms turėtų būti pirmas žingsnis į bendradarbiavimą Europos lygmeniu;
 • remti mažiau galimybių turinčių tikslinių grupių įtraukimą;
 • remti aktyvų Europos pilietiškumą ir Europos aspektą priartinti prie vietos lygmens.

Pagal projekto tikslus besimokantiems asmenims ir darbuotojams taip pat gali būti suteikta galimybių mokytis, stažuotis arba dėstyti užsienyje, jei tokia tarptautinė mokymo, mokymosi ir stažavimosi veikla padeda siekti projektų tikslų.

Kaip tai veikia?

Paraiškas teikti ketinančios dalyvaujančios organizacijos turi būti įsteigtos programos šalyse.

Paraiškos teikimo grupei turi vadovauti programos šalyje įsisteigusi organizacija ir joje turi dalyvauti bent trys bendradarbiavimo partnerystės organizacijos ir bent dvi nedidelio masto partnerystės organizacijos iš skirtingų programos šalių. Šalių partnerių organizacijos projekte gali dalyvauti kaip bendradarbiavimo partnerystės projektų partnerės (ne kaip pareiškėjos), jei jų dalyvavimas projektui suteikia didelės pridėtinės vertės.

Paraiškoje gali būti nurodytas neribotas organizacijų skaičius.

Ką dar reikėtų žinoti?

Bendradarbiavimo srities partnerystės projektų trukmė priklauso nuo jų rūšies. Išsamią informaciją ir dotacijų sumas galima rasti Programos vadove

 • Bendradarbiavimo partnerystės projektai
 • Nedidelio masto partnerystės projektai

Kaip teikti paraišką?

Paprastai paraišką reikėtų pateikti programos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Jei projektus teikia Europos NVO arba jei tai sporto srities projektai, paraiškos turėtų būti teikiamos Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai.

Related funding calls