Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerschappen voor samenwerking

Wat is het doel?

Partnerschappen voor samenwerking zijn projecten in meer dan één land die vernieuwende methoden ontwikkelen en delen, en samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, opleiding en jongerenwerk stimuleren.

 Zij zijn zowel gericht op algemene doelstellingen als op specifieke prioriteiten van:

 • hoger onderwijs
 • beroepsonderwijs
 • schoolonderwijs
 • volwassenenonderwijs
 • jongerenwerk
 • sport

Er zijn twee soorten partnerschappen voor samenwerking: samenwerkingspartnerschappen en kleinschalige partnerschappen.

Meer informatie over de specifieke prioriteiten vindt u in de Programmagids.

Wat zijn de mogelijkheden?

Partnerschappen voor samenwerking

Partnerschappen voor samenwerking bieden allerlei openbare, particuliere en niet-gouvernementele organisaties de kans om gevarieerde activiteiten te ontplooien.

Afhankelijk van de doelstellingen van het project, de deelnemende organisaties en de verwachte impact moeten alle projecten (samenwerkingspartnerschappen en kleinschalige partnerschappen) er, op evenredige wijze, op gericht zijn:

 • de kwaliteit van het werk, de activiteiten en de praktijken van betrokken organisaties en instellingen te vergroten, en ze open te stellen voor nieuwe actoren die niet van nature binnen één sector vallen
 • de capaciteit van organisaties te vergroten om transnationaal en sectoroverschrijdend te werken
 • gemeenschappelijke behoeften en prioriteiten aan te pakken op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport
 • transformatie en verandering mogelijk te maken (op individueel, organisatie- of sectorniveau), om zo het pad te effenen voor verbeteringen en nieuwe benaderingen, in verhouding tot de context van elke organisatie

Kleinschalige partnerschappen

Kleinschalige partnerschappen moeten het programma toegankelijker maken voor kleinschalige organisaties en particulieren die actief zijn op het gebied van schoolonderwijs, volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen, jeugd en sport. Ze moeten nieuwkomers, minder ervaren organisaties en kleinschalige actoren aantrekken en het hun makkelijker maken aan het programma deel te nemen door:

 • organisaties op weg helpen bij de samenwerking op Europees niveau
 • de inclusie van kansarme doelgroepen te verbeteren
 • actief Europees burgerschap te ondersteunen en de Europese dimensie naar het lokale niveau te brengen

Ook bieden zij mogelijkheden voor lerenden en personeelsleden om in het buitenland les volgen of te geven, voor zover dat bijdraagt tot de doelstellingen van het project.

Hoe werkt het?

Organisaties die een aanvraag willen indienen, moeten gevestigd zijn in een programmaland.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een in een programmaland gevestigde organisatie. Aan samenwerkingspartnerschappen moeten minstens drie organisaties en aan kleinschalige partnerschappen minstens twee organisaties uit verschillende programmalanden meedoen. Organisaties uit partnerlanden kunnen als partner (niet als aanvrager) bij samenwerkingspartnerschappen worden betrokken, mits hun deelname een essentiële meerwaarde biedt.

Er is geen maximumaantal deelnemende organisaties.

Wat u nog meer moet weten

De looptijd van partnerschappen voor samenwerking is afhankelijk van de aard ervan. Meer informatie, onder meer over de verleende subsidies, vindt u in de programmagids voor:

 • Samenwerkingspartnerschappen
 • Kleinschalige partnerschappen

Aanvraag indienen

U moet uw aanvraag indienen bij het nationaal agentschap in het programmaland waar uw organisatie gevestigd is.

Dat geldt niet voor projecten die door Europese ngo’s worden ingediend en projecten op sportgebied. Daarvoor moet u de aanvraag indienen bij het Uitvoerend Agentschap Europese cultuur en onderwijs.

Related funding calls