Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Együttműködési célú partnerségek

Mire szolgálnak az együttműködési célú partnerségek?

Az együttműködési célú partnerségek olyan transznacionális projektek, amelyek innovatív módszerek kifejlesztésére és másokkal történő megosztására, továbbá az együttműködés, a társaktól való tanulás, valamint a tapasztalatcsere előmozdítására irányulnak az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén.

 Az együttműködési célú partnerségek átfogó törekvése az, hogy egyaránt segítsék horizontális, valamint – az alábbi szektorokon belül egy-egy alterületen – specifikus célkitűzések megvalósítását:

 • felsőoktatás,
 • szakképzés,
 • iskolai oktatás,
 • felnőttoktatás,
 • ifjúságügy,
 • sport.

Az együttműködési célú partnerségeknek két típusuk létezik: a partnerségi együttműködések és az ún. kis léptékű partnerségek.

Az adott területekre vonatkozó horizontális prioritásokról a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) lehet további információkat találni.

Milyen lehetőségekről van szó?

Együttműködési célú partnerségek

Az együttműködési célú partnerségek megannyi tevékenység végrehajtásához lehetőségeket nyújtanak az állami, a magán- és a nem kormányzati szervezetek széles köre számára.

A projekt céljaitól, a részt vevő szervezetektől, illetve a várható hatástól függően a projekteknek (a partnerségi együttműködéseknek és a kis léptékű partnerségeknek is) a következőkre kell – arányos mértékben – irányulniuk:

 • a részt vevő szervezetek és intézmények munkájának, tevékenységeinek és gyakorlatának minőségi szempontú javítása és az adott szektorban jellemzően nem képviselt, új szereplők bevonása;
 • transznacionális és ágazatok közötti tevékenységek végzéséhez szükséges szervezeti kapacitások fejlesztése;
 • közös szükségletek és prioritások kezelése az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén;
 • olyan átalakulások és változások lehetővé tétele (egyéni, szervezeti vagy ágazati szinten), amelyek az egyes szervezetek hátterével arányos fejlesztések és új megközelítések létrejöttét eredményezik.

Kis léptékű partnerségek

A kis léptékű partnerségek a köznevelés, a felnőttoktatás, a szakképzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő, nehezen elérhető kisebb szereplőknek és egyéneknek igyekeznek hozzáférhetőbbé tenni a programot. Ezért ezeknek a partnerségeknek a következőket kell megcélozniuk:

 • új résztvevők, kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények és kisebb szereplők bevonása és annak elősegítése, hogy jobban hozzáférjenek a programhoz – ezek a partnerségek a részt vevő szervezetek/intézmények számára az európai szintű együttműködésbe való bekapcsolódás első lépését jelentik;
 • a kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok bevonásának támogatása;
 • az aktív európai polgári szerepvállalás támogatása, valamint az európai dimenzió helyi szintű átültetése.

A projekt keretein belül a tanulóknak/diákoknak és a szakembereknek lehetőségük nyílik arra, hogy külföldön tanuljanak, képzésben vegyenek részt, illetve tanítsanak, amennyiben ezek a transznacionális tevékenységek elősegítik az adott projekt célkitűzéseinek megvalósítását.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

A lehetőségekre olyan részt vevő szervezetek pályázhatnak, amelyek programországban működnek.

Az együttműködési célú partnerséget programországban székhellyel rendelkező szervezetnek kell vezetnie, és ez a szervezet nyújtja be a pályázatot. A partnerségi együttműködéseket legalább három, a kis léptékű partnerségeket pedig legalább kettő – mindkét esetben különböző programországokban működő – szervezetnek kell alkotnia. Nem pályázó partnerként partnerországok szervezetei/intézményei is bevonhatók partnerségi együttműködésekbe, amennyiben részvételük jelentős hozzáadott értéket teremt a projekt szempontjából.

A pályázatot benyújtó partnerségben részt vevő szervezetek számának nincs felső határa.

Mit érdemes még tudni?

Az együttműködési célú partnerségek időtartama a típusuktól függően eltérő lehet. A részletes információk és a támogatási összegek a megfelelő pályázati útmutatóban találhatók:

 • Partnerségi együttműködések
 • Kis léptékű partnerségek

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatot alapesetben a pályázó szervezet székhelye szerinti programország nemzeti irodájának kell benyújtani.

Európai nem kormányzati szervezetek projektjei, illetve a sport területére irányuló projektek esetében a pályázatokat az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

Related funding calls