Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Συμπράξεις για συνεργασία

Ποιος είναι ο στόχος

Οι συμπράξεις για συνεργασία είναι διακρατικά έργα που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας, της μάθησης μεταξύ ομοτίμων και της ανταλλαγής εμπειριών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

 Σε γενικές γραμμές, οι συμπράξεις για συνεργασία αποσκοπούν στην κάλυψη οριζόντιων προτεραιοτήτων καθώς και συγκεκριμένων προτεραιοτήτων σχετικών με τους ακόλουθους τομείς

 • ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • σχολική εκπαίδευση
 • εκπαίδευση ενηλίκων
 • νεολαία
 • αθλητισμός

Υπάρχουν δύο είδη συμπράξεων για συνεργασία —οι συμπράξεις συνεργασίας και οι συμπράξεις μικρής κλίμακας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες οριζόντιες προτεραιότητες ανά τομέα θα βρείτε στον οδηγό προγράμματος.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Συμπράξεις για συνεργασία

Οι συμπράξεις για συνεργασία προσφέρουν δυνατότητες σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων, για την υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως:

Ανάλογα με τους στόχους του έργου, τους συμμετέχοντες οργανισμούς ή τον αναμενόμενο αντίκτυπο, όλα τα έργα (συμπράξεις συνεργασίας και συμπράξεις μικρής κλίμακας) θα πρέπει να στοχεύουν αναλογικά

 • στην ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας, των δραστηριοτήτων και των πρακτικών των εμπλεκόμενων οργανισμών και ιδρυμάτων, με άνοιγμα σε νέους φορείς, που κατά κανόνα δεν περιλαμβάνονται σε έναν τομέα
 • στην ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανισμών ώστε να εργάζονται σε διακρατικό και διατομεακό επίπεδο
 • στην αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού
 • στη διευκόλυνση του μετασχηματισμού και της αλλαγής (σε επίπεδο ατόμων, οργανισμών ή τομέων) που οδηγεί σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, κατ’ αναλογία προς το πλαίσιο κάθε τομέα.

Συμπράξεις μικρής κλίμακας

Οι συμπράξεις μικρής κλίμακας αποτελούν δράση που σκοπό έχει να διευρύνει την πρόσβαση των φορέων μικρής κλίμακας, καθώς και των ατόμων η προσέγγιση των οποίων είναι δύσκολη, στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω συμπράξεις θα πρέπει να στοχεύουν

 • στην προσέλκυση, καθώς και στη διεύρυνση της πρόσβασης, στο πρόγραμμα των νεοεισερχόμενων οργανισμών, των λιγότερο έμπειρων οργανισμών και των φορέων μικρής κλίμακας. Οι εν λόγω συμπράξεις θα πρέπει να λειτουργούν για τους οργανισμούς ως το πρώτο βήμα για συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • στη στήριξη της ένταξης ομάδων-στόχων με λιγότερες δυνατότητες
 • στη στήριξη της ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, καθώς και να δίνουν ευρωπαϊκή διάσταση στο τοπικό επίπεδο

Ανάλογα με τους στόχους του έργου, υπάρχει επίσης η δυνατότητα για εκπαιδευομένους και μέλη του προσωπικού να αποκτήσουν γνώσεις, να καταρτιστούν ή να διδάξουν στο εξωτερικό, αν οι συγκεκριμένες διακρατικές δραστηριότητες διδασκαλίας, κατάρτισης και απόκτησης γνώσεων συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Πώς λειτουργεί

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για παρεχόμενη δυνατότητα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε χώρα του προγράμματος.

Οι αιτήσεις πρέπει να καθοδηγούνται από οργανισμό που είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος και να περιλαμβάνουν, όσον αφορά τις συμπράξεις συνεργασίας, τουλάχιστον τρεις οργανισμούς από διαφορετικές χώρες του προγράμματος και, όσον αφορά τις συμπράξεις μικρής κλίμακας, τουλάχιστον δύο οργανισμούς από διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Οι οργανισμοί από τις χώρες-εταίρους μπορούν να συμμετέχουν στη σύμπραξη συνεργασίας ως εταίροι (όχι ως αιτούντες), αν η συμμετοχή τους προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο έργο.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των οργανισμών που μπορεί να περιλαμβάνει μια αίτηση.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Οι συμπράξεις για συνεργασία μπορούν να έχουν διαφορετική διάρκεια ανάλογα με το είδος τους. Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και τα ποσά των επιχορηγήσεων διατίθενται στον οδηγό του προγράμματος για

 • τις συμπράξεις συνεργασίας
 • τις συμπράξεις μικρής κλίμακας

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει γενικά να υποβάλλονται στον εθνικό φορέα της χώρας του προγράμματος όπου είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Στην περίπτωση έργων που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ ή που αφορούν τον τομέα του αθλητισμού, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Related funding calls