Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Yhteistyöhankkeet

Tavoitteet

Yhteistyöhankkeet ovat kansainvälisiä hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää ja jakaa innovatiivisia käytäntöjä ja edistää yhteistyötä, vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa koulutus- ja nuorisoalalla.

 Niissä pyritään vaikuttamaan horisontaalisiin ja sektorikohtaisiin painopisteisiin seuraavilla aloilla:

 • korkeakoulutus
 • ammatillinen koulutus
 • kouluopetus
 • aikuiskoulutus
 • nuorisoala
 • urheilu

Yhteistyöhankkeita on kahdenlaisia: kumppanuushankkeita ja pienimuotoisia kumppanuushankkeita.

Lisätietoa horisontaalisista sektorikohtaisista painopisteistä on ohjelmaoppaassa.

Tuettava toiminta

Yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhankkeiden puitteissa julkiset ja yksityiset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt voivat toteuttaa monenlaisia toimia.

Hankkeen tavoitteista, mukana olevista osallistujaorganisaatioista tai odotetuista vaikutuksista riippuen kaikkien hankkeiden (kumppanuushankkeet ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet) tavoitteena olisi oltava oikeassa suhteessa

 • parantaa osallistuvien organisaatioiden ja korkeakoulujen työn, toimintojen ja käytäntöjen laatua ja avata mahdollisuuksia uusille toimijoille, joiden toiminta ei luontaisesti rajoitu yhdelle alalle
 • kehittää organisaatioiden valmiuksia tehdä eri maiden ja alojen välistä yhteistyötä
 • vastata yhteisiin tarpeisiin ja keskittyä yhteisiin painopisteisiin koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla
 • mahdollistaa muutoksia (yksilöiden, organisaatioiden tai alojen tasolla), jotka johtavat oikeasuhteisiin parannuksiin ja uusiin lähestymistapoihin kunkin organisaation toimintaympäristöön nähden.

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet

Tavoitteena on tuoda ohjelma myös vaikeammin tavoitettavien pienimuotoisten toimijoiden ja yksityishenkilöiden ulottuville yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan ja liikunnan ja urheilun aloilla. Pienimuotoisten kumppanuuksien tavoitteita ovat seuraavat:

 • Houkutellaan uusia toimijoita, vähemmän kokeneita organisaatioita ja pienimuotoisia toimijoita ja tuodaan ohjelma paremmin näiden ulottuville. Näiden kumppanuuksien on tarkoitus toimia organisaatioiden ensimmäisenä askeleena kohti Euroopan tasolla tehtävää yhteistyötä.
 • Tuetaan sellaisten kohderyhmien osallistamista, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 • Tuetaan aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja tuodaan eurooppalainen ulottuvuus paikalliselle tasolle.

Oppijat sekä opettajat voivat opiskella, kouluttautua tai opettaa myös ulkomailla, mikäli tällaiset maidenväliset oppimis-, opetus- ja koulutustoimet edistävät hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Perusperiaatteet

Osallistujaorganisaatioiden on sijaittava ohjelmamaassa.

Hakemuksen jättää ohjelmamaahan sijoittautunut organisaatio, ja mukana on oltava eri ohjelmamaista vähintään kolme organisaatiota, jotka osallistuvat kumppanuushankkeisiin, ja vähintään kaksi organisaatiota, jotka osallistuvat pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin. Myös kumppanimaiden organisaatiot voivat osallistua kumppanuushankkeisiin kumppaneina (mutta eivät hakijoina), jos ne tuovat olennaista lisäarvoa hankkeeseen.

Hakemuksessa voi olla mukana kuinka monta organisaatiota tahansa.

Muuta huomioon otettavaa

Yhteistyöhankkeiden kesto voi vaihdella niiden tyypistä riippuen. Tarkemmat tiedot ja avustusmäärät esitetään ohjelmaoppaassa:

 • kumppanuushankkeet
 • pienimuotoiset kumppanuushankkeet

Hakumenettely

Hakemus on yleensä toimitettava sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen tai urheilualan hankkeita koskevat hakemukset olisi toimitettava Euroopan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle.

Related funding calls