Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Czym są niekomercyjne europejskie imprezy sportowe?

Erasmus+ oferuje wsparcie na organizację niekomercyjnych europejskich imprez sportowych o wymiarze europejskim. Wsparcie może dotyczyć następujących obszarów:

 • wolontariat w sporcie
 • włączenie społeczne poprzez sport
 • walka z dyskryminacją w sporcie, w tym promowanie równouprawnienia płci
 • promocja sportu i aktywności fizycznej.

Rodzaje działalności

 • przygotowanie i organizacja imprezy
 • organizacja szkoleń edukacyjnych dla sportowców, trenerów, organizatorów i wolontariuszy w okresie poprzedzającym imprezę
 • organizacja działań towarzyszących imprezie sportowej (konferencji, seminariów)
 • szkolenie wolontariuszy
 • realizacja działań związanych z efektami danej imprezy (oceny, opracowywanie planów na przyszłość)
 • działania informacyjne związane z tematem danej imprezy

Rodzaj wydarzeń

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe mogą odbywać się w jednym kraju z udziałem uczestników z innych krajów (wydarzenia ogólnoeuropejskie) lub być organizowane osobno w poszczególnych krajach uczestniczących (wydarzenia lokalne o wymiarze europejskim).

Możliwe są następujące warianty działań:

 • wydarzenia lokalne o wymiarze europejskim typu I: od co najmniej 3 organizacji pochodzących z 3 różnych krajów uczestniczących w programie do maksymalnie 5 organizacji pochodzących z 5 różnych krajów uczestniczących w programie
 • wydarzenia lokalne o wymiarze europejskim typu II: co najmniej 6 organizacji z 6 różnych krajów uczestniczących w programie
 • wydarzenia ogólnoeuropejskie: jedno wydarzenie z udziałem co najmniej 10 organizacji uczestniczących z co najmniej 10 krajów uczestniczących (w tym organizacji wnioskującej).

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek musi złożyć organizacja z kraju uczestniczącego w programie. Wnioskodawcami mogą być wszelkie podmioty publiczne lub organizacje – wraz z ewentualnymi podmiotami powiązanymi – prowadzące działalność w dziedzinie sportu.

Przykładowe organizacje

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym
 • narodowy komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu
 • organizacja reprezentująca ruch „sport dla wszystkich”
 • organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej
 • organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku
 • organizacja działająca w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży.

Co warto wiedzieć

Przy składaniu wniosku należy wybrać czas trwania projektu. Czas trwania może wynosić 12 lub 18 miesięcy, w zależności od celu projektu i rodzaju działań przewidzianych w tym czasie.

Nie są wspierane następujące imprezy sportowe:

rozgrywki sportowe organizowane regularnie przez krajowe, europejskie lub międzynarodowe federacje/stowarzyszenia/ligi (mistrzostwa krajowe, europejskie lub światowe), chyba że wnioskuje się o wsparcie finansowe na organizację wydarzeń towarzyszących przeznaczonych dla dużej liczby ludności.

Jak złożyć wniosek

Organizacje zainteresowane złożeniem wniosku powinny to zrobić za pośrednictwem unijnego portalu dotyczącego finansowania i przetargów.

Więcej informacji

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat niekomercyjnych europejskich imprez sportowych. Zawiera on wszystkie informacje na temat priorytetów, kryteriów przyznania finansowania, zasad finansowania itp.

Related funding calls