Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Almennyttige europæiske idrætsarrangementer

Om almennyttige europæiske idrætsarrangementer

Erasmus+ tilbyder støtte til afholdelse af almennyttige europæiske idrætsarrangementer med en europæisk dimension. Der er muligheder på følgende områder:

 • frivilligt arbejde inden for idræt
 • social inklusion gennem idræt
 • bekæmpelse af forskelsbehandling inden for idræt, herunder ligestilling mellem kønnene
 • tilskyndelse til deltagelse i idræt og fysisk aktivitet

Aktiviteter, der er omfattet

 • forberedelse og tilrettelæggelse af arrangementet
 • tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter for idrætsudøvere, trænere, arrangører og frivillige op til arrangementet
 • tilrettelæggelse af aktiviteter i tilknytning til idrætsarrangementet (konferencer og seminarer)
 • uddannelse af frivillige
 • gennemførelse af efterfølgende aktiviteter (evalueringer og udarbejdelse af fremtidsplaner)
 • kommunikationsaktiviteter med forbindelse til temaet for arrangementet

Typer af arrangementer

Almennyttige europæiske idrætsarrangementer kan enten finde sted i et enkelt land med deltagere fra andre lande (fælleseuropæiske arrangementer) eller bestå af ét arrangement i hvert deltagerland (europæiske lokale arrangementer).

Følgende almennyttige europæiske idrætsarrangementer er mulige

 • Europæiske lokale arrangementer af type I: med deltagelse af mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande og højst fem organisationer fra fem forskellige programlande
 • Europæiske lokale arrangementer af type II: med deltagelse af mindst seks organisationer fra seks forskellige programlande
 • Fælleseuropæiske arrangementer: ét arrangement med mindst ti deltagende organisationer fra mindst ti programlande (inkl. ansøgerorganisationen)

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal indsendes af en organisation fra et programland. Ansøgeren kan være et offentligt organ eller en offentlig organisation med tilknyttede enheder (hvis sådanne findes), som er aktiv på idrætsområdet.

Eksempler på organisationer

 • offentlige organer på lokalt, regionalt eller nationalt niveau med ansvar for idrætsområdet
 • idrætsorganisationer på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk eller internationalt niveau
 • en national olympisk komité eller et nationalt idrætsforbund
 • en organisation, der repræsenterer "idræt for alle"-bevægelsen
 • en organisation, der fremmer fysisk aktivitet
 • en organisation, der repræsenterer den aktive fritidssektor
 • en organisation, der er aktiv på uddannelses- eller ungdomsområdet

Hvad bør du ellers vide?

Du skal vælge varigheden af dit projekt, når du indgiver din ansøgning. Den kan være på 12 eller 18 måneder baseret på projektets mål og den type aktiviteter, der er planlagt over tid.

Følgende idrætsarrangementer kan ikke støttes under denne aktion:

idrætskonkurrencer, der løbende afholdes af nationale, europæiske eller internationale idrætsforbund, -sammenslutninger eller -ligaer (nationale, europæiske eller internationale mesterskaber), medmindre der anmodes om finansiel støtte til tilrettelæggelse af biaktiviteter rettet mod den brede offentlighed.

Sådan ansøger du

Interesserede organisationer kan ansøge på EU's portal for finansiering og udbud.

Hvis du vil vide mere

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste informationskilde om almennyttige europæiske idrætsarrangementer. Den indeholder alle oplysninger om prioriteter, tildelingskriterier, finansieringsregler osv.

Related funding calls