Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

Over deze mogelijkheid

Erasmus+ biedt steun voor de organisatie van Europese sportevenementen zonder winstoogmerk met een Europese dimensie. Er worden financieringsmogelijkheden geboden op het gebied van

 • vrijwilligerswerk in de sport
 • sociale integratie door middel van sport
 • de strijd tegen discriminatie en voor gendergelijkheid in de sport
 • Het bevorderen van lichaamsbeweging en sport

Activiteiten waarvoor steun mogelijk is

 • de voorbereiding en organisatie van het evenement
 • de organisatie van onderwijsactiviteiten voor sporters, coaches, organisatoren en vrijwilligers in de aanloop naar het evenement
 • de organisatie van activiteiten in de marge van het sportevenement (conferenties, seminars)
 • opleiding van vrijwilligers
 • de uitvoering van activiteiten met langetermijneffecten, zoals evaluaties of het uitstippelen van toekomstplannen
 • communicatieactiviteiten die met het thema van het evenement in verband staan

Soorten evenementen

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk kunnen plaatsvinden in één land met deelnemers uit andere landen (evenementen voor heel Europa) of één evenement in elk deelnemend land omvatten (Europese lokale evenementen)

De beschikbare opties zijn de volgende Europese sportevenementen zonder winstoogmerk:

 • Europees/lokaal evenement type I: minimaal drie organisaties uit ten minste drie verschillende programmalanden tot maximaal vijf organisaties uit vijf verschillende programmalanden
 • Europees/lokaal evenement type II: minimaal zes organisaties uit zes verschillende programmalanden
 • Evenementen voor heel Europa: een evenement met ten minste tien deelnemende organisaties uit ten minste tien programmalanden (waaronder de aanvragende organisatie).

Wie kan een aanvraag indienen?

De aanvraag moet worden ingediend door een organisatie in een programmaland. Alle overheidsinstanties of -organisaties met (eventuele) gelieerde entiteiten die actief zijn op het gebied van sport kunnen een aanvraag indienen.

Voorbeelden van organisaties die een aanvraag kunnen indienen:

 • lokale, regionale of nationale overheden die bevoegd zijn voor sport
 • sportorganisaties op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau
 • nationale Olympische Comités of nationale sportfederaties
 • organisaties die de beweging "sport voor iedereen" vertegenwoordigen
 • organisaties die zich inzetten ter bevordering van lichaamsbeweging
 • organisaties die de sector van de actieve vrijetijdsbesteding vertegenwoordigen
 • organisaties die zich bezighouden met onderwijs, opleiding of jeugdzaken

Wat u verder nog moet weten

Wanneer u een aanvraag indient, moet u de duur van uw project kiezen. U kunt kiezen uit 12 of 18 maanden, op basis van de doelstelling van het project en het soort van activiteiten.

De volgende sportevenementen komen niet in aanmerking voor ondersteuning in het kader van deze actie:

sportwedstrijden die op regelmatige basis worden georganiseerd door nationale, Europese of internationale sportfederaties/verenigingen/liga’s (nationale, Europese of wereldkampioenschappen), tenzij de financiële steun wordt aangevraagd voor de organisatie van nevenactiviteiten die op de bredere bevolking gericht zijn.

Hoe aanvragen?

Organisaties die een aanvraag willen indienen, moeten dit doen via het EU-portaal voor financiering en aanbestedingen.

Er wordt jaarlijks één oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd. In 2021 was de uiterste datum voor het indienen van projecten 17 juni 2021.

Meer informatie

De Erasmus+-programmagids is de belangrijkste bron van informatie over Europese sportevenementen zonder winstoogmerk. Deze gids bevat alle informatie over prioriteiten, toekenningscriteria, financieringsregels en meer.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE

Gesloten
Deadline
23 Mar 2022

Not-for-profit European sport events

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).