Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Avvenimenti sportivi Ewropej mingħajr skop ta' qligħ

Dwar l-opportunità

L-Erasmus + joffri appoġġ biex jiġu organizzati avvenimenti sportivi Ewropej mingħajr skop ta’ qligħ li għandhom dimensjoni Ewropea. L-opportunitajiet huma pprovduti fl-oqsma ta’

 • il-volontarjat fl-isport
 • l-inklużjoni soċjali permezz tal-isport
 • il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fl-isport, inkluża l-ugwaljanza bejn il-ġeneri
 • l-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni fl-isport u l-attività fiżika

Attivitajiet koperti

 • it-tħejjija u l-organizzazzjoni tal-avveniment
 • l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet edukattivi għall-atleti, il-kowċis, l-organizzaturi u l-voluntiera fit-tħejjija għall-avveniment
 • l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti sekondarji għall-avveniment sportiv (konferenzi, seminars)
 • it-taħriġ tal-voluntieri
 • l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet istituzzjonali (evalwazzjonijiet, abbozzar ta’ pjanijiet futuri)
 • attivitajiet ta’ komunikazzjoni relatati mas-suġġett tal-avveniment.

Tipi ta' avvenimenti

L-avvenimenti sportivi Ewropej mingħajr skop ta’ qligħ jistgħu jsiru f’pajjiż wieħed b’parteċipanti minn pajjiżi oħra (avvenimenti tal-Ewropa kollha) jew ikollhom avveniment wieħed għal kull pajjiż parteċipanti (avvenimenti Ewropej lokali).

L-għażliet disponibbli huma l-avvenimenti sportivi Ewropej mingħajr skop ta’ qligħ li ġejjin

 • Avveniment Ewropew lokali tat-Tip I: minn minimu ta’ 3 organizzazzjonijiet li ġejjin minn 3 Pajjiżi differenti tal-Programm sa massimu ta’ 5 organizzazzjonijiet li ġejjin minn 5 Pajjiżi differenti tal-Programm .
 • Avveniment Ewropew lokali tat-Tip II: minimu ta’ 6 organizzazzjonijiet li jkunu ġejjin minn 6 Pajjiżi differenti tal-Programm
 • Avvenimenti tal-Ewropa kollha: avveniment wieħed b’mill-inqas 10 organizzazzjonijiet parteċipanti minn tal-inqas 10 Pajjiżi tal-Programm (inkluża l-organizzazzjoni applikanti)

Min jista’ japplika?

L-applikazzjoni trid tiġi ppreżentata minn organizzazzjoni minn Pajjiż tal-Programm. L-applikanti jistgħu jkunu kwalunkwe korp jew organizzazzjoni pubblika, flimkien mal-entitajiet affiljati tagħhom (jekk ikun hemm), attivi fil-qasam tal-isport.

Eżempju tal-organizzazzjonijiet

 • korp pubbliku responsabbli mill-isport fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali
 • organizzazzjoni sportiva fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, Ewropew jew internazzjonali
 • Kumitat Olimpiku Nazzjonali jew konfederazzjoni Nazzjonali tal-Isport
 • organizzazzjoni li tirrappreżenta l-moviment “sport għal kulħadd”
 • organizzazzjoni attiva fil-qasam tal-promozzjoni tal-attività fiżika
 • organizzazzjoni li tirrappreżenta s-settur tad-divertiment attiv
 • organizzazzjoni attiva fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ jew iż-żgħażagħ

X’għandek tkun taf aktar

Se jkollok bżonn tagħżel it-tul tal-proġett tiegħek meta tkun qed tagħmel l-applikazzjoni tiegħek. Dan jista’ jkun ta’ 12 jew 18-il xahar, abbażi tal-objettiv tal-proġett u t-tip ta’ attivitajiet previsti matul iż-żmien.

L-avvenimenti sportivi li ġejjin mhumiex appoġġjati taħt din l-azzjoni:

Kompetizzjonijiet sportivi organizzati minn federazzjonijiet/assoċjazzjonijiet/kampjonati sportivi nazzjonali, Ewropej jew internazzjonali fuq bażi regolari (Kampjonati Nazzjonali, Ewropej jew Dinjija) sakemm l-appoġġ finanzjarju ma jintalabx għall-organizzazzjoni ta’ attivitajiet sekondarji mmirati lejn il-popolazzjoni inġenerali.

Kif tapplika

L-organizzazzjonijiet interessati li japplikaw għandhom jagħmlu dan permezz tal-portal tal-finanzjament u tal-offerti tal-UE.

Kull sena ssir Sejħa għall-Proposti waħda. Fl-2021, l-iskadenza biex jintbagħtu l-proġetti kienet is-17 ta’ Ġunju 2021 (17:00 CEST).

Skopri aktar

Il-Gwida tal-Programm Erasmus+ hija s-sors ewlieni ta’ informazzjoni dwar avvenimenti sportivi Ewropej mingħajr skop ta’ qligħ. Il-Gwida tal-Programm fiha l-informazzjoni kollha dwar il-prijoritajiet, il-kriterji tal-għoti, ir-regoli dwar il-finanzjament u aktar.

Related funding calls