Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Võimalusest lähemalt

Erasmus+ pakub toetust mittetulunduslike ning Euroopa mõõtmega spordiürituste korraldamiseks. Toetust antakse järgmistele valdkondadele:

 • vabatahtlik tegevus spordis;
 • sotsiaalne kaasatus spordi kaudu;
 • võitlus diskrimineerimisega spordis, sh soolise võrdõiguslikkuse tagamine;
 • inimeste suunamine spordi ja kehalise tegevuse harrastamisele.

Hõlmatud tegevused

 • Ürituse ettevalmistamine ja korraldamine
 • Ürituse ettevalmistamise käigus sportlastele, treeneritele, korraldajatele ja vabatahtlikele koolituste korraldamine
 • Spordiüritustele lisaks toimuvate ettevõtmiste korraldamine (konverentsid, seminarid)
 • Vabatahtlike koolitamine
 • Järeltegevuste teostamine (hindamised, tulevikuplaanide koostamine)
 • Ürituse teemaga seotud teavitamine

Ürituste liigid

Mittetulunduslikke Euroopa spordiüritusi võidakse korraldada kas ühes riigis, kuhu on kutsutud osalejaid teistest riikidest (üleeuroopalised spordiüritused), või selliselt, et igas osalevas riigis toimub üks üritus (Euroopa mõõtmega kohalik üritus).

Võimalik on korraldada järgmiseid mittetulunduslikke Euroopa spordiüritusi:

 • Euroopa mõõtmega kohalik üritus (I liiki üritus): vähemalt kolm organisatsiooni kolmest eri programmiriigist ning kõige enam viis organisatsiooni viiest eri programmiriigist.
 • Euroopa mõõtmega kohalik üritus (II liiki üritus): vähemalt kuus organisatsiooni kuuest eri programmiriigist.
 • Üleeuroopalised üritused: üks üritus, kus osaleb vähemalt kümme osalevat organisatsiooni vähemalt kümnest programmiriigist (k.a taotlev organisatsioon).

Kes võib esitada taotluse?

Taotluse peab esitama programmiriigi organisatsioon. Taotluse võivad esitada spordivaldkonnas tegutsevad avalik-õiguslikud asutused või organisatsioonid ja nendega seotud üksused (kui neid on).

Organisatsioon võib olla näiteks

 • avalik-õiguslik asutus, kes vastutab spordi eest kohalikul, piirkonna või riigi tasandil;
 • kohaliku, piirkonna, riigi, Euroopa või rahvusvahelise tasandi spordiorganisatsioon;
 • riiklik olümpiakomitee või riiklik spordiliit;
 • organisatsioon, mis esindab liikumist „sport kõigile”;
 • organisatsioon, mis tegutseb kehalise tegevuse edendamise valdkonnas;
 • organisatsioon, mis esindab aktiivse puhkuse valdkonda;
 • organisatsioon, mis tegutseb hariduse, koolituse või noorte valdkonnas.

Mida peaksite veel teadma?

Taotluse esitamisel peate määrama oma projekti kestuse. Projekt võib projekti eesmärgist ja tegevuse liigist olenevalt kesta 12 või 18 kuud.

Meetme raames ei toetata järgmisi spordiüritusi:

riiklike, Euroopa või rahvusvaheliste spordiliitude/-liigade korraldatavad regulaarsed spordivõistlused (riigi, Euroopa või maailmameistrivõistlused), v.a juhul, kui rahalist toetust taotletakse laiemale üldsusele mõeldud kõrvaltegevuste korraldamiseks.

Kuidas taotlust esitada?

Taotluse esitamisest huvitatud organisatsioonid peaksid seda tegema ELi rahastamis- ja hankeportaali kaudu.

Igal aastal korraldatakse üks projektikonkurss. 2021. aastal oli projektide saatmise tähtaeg 17. juuni 2021 (kell 17.00 Kesk-Euroopa suveaja järgi).

Lisateave

Mittetulunduslike Euroopa spordiürituste kohta on kõige rohkem teavet Erasmus+ programmijuhendis. See sisaldab kogu teavet prioriteetide, toetuse andmise kriteeriumide, rahastamiseeskirjade jm kohta.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE

Suletud
Deadline
23 Mar 2022

Not-for-profit European sport events

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).