Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sabiedriski Eiropas sporta pasākumi

Iespējas

“Erasmus+” atbalsta tādu sabiedrisku Eiropas sporta pasākumu organizēšanu, kuri ir ar Eiropas dimensiju. Tiek piedāvātas aktivitātes šādās jomās:

 • brīvprātīgais darbs sporta jomā;
 • sociālā iekļaušana ar sporta palīdzību;
 • cīņa pret diskrimināciju sportā, ieskaitot dzimumu līdztiesību;
 • atbalsts dalībai sportā un fiziskās aktivitātēs.

Aptvertās aktivitātes

 • Pasākuma sagatavošana un organizēšana;
 • sagatavošanas pasākumu organizēšana sportistiem, treneriem, organizatoriem un brīvprātīgajiem pirms pasākuma;
 • ar sporta pasākumu saistītu aktivitāšu (konferenču, semināru) organizēšana;
 • brīvprātīgo apmācība;
 • sākto aktivitāšu īstenošana; (novērtējumi, turpmāko plānu izstrāde);
 • komunikācijas aktivitātes saistībā ar pasākuma tematu.

Pasākumu veidi

Sporta pasākumi var norisināties vai nu vienā valstī ar dalībniekiem no citām valstīm (Eiropas mēroga pasākumi), vai arī atsevišķu pasākumu veidā katrā no valstīm, kuras piedalās (Eiropas pasākumi uz vietas).

Sabiedriskie Eiropas sporta pasākumi var būt šāda veida:

 • I tipa Eiropas pasākums uz vietas: ar vismaz 3 organizācijām no 3 dažādām programmas valstīm un lielākais 5 organizācijām no 5 dažādām programmas valstīm;
 • II tipa Eiropas pasākums uz vietas: ar vismaz 6 organizācijām no 6 dažādām programmas valstīm;
 • Eiropas mēroga pasākumi: viens pasākums ar vismaz 10 dalīborganizācijām no vismaz 10 programmas valstīm (ieskaitot pieteikuma iesniedzēju organizāciju).

Kas var pieteikties

Pieteikums ir jāiesniedz organizācijai, kas ir reģistrēta programmas valstī. Pieteikuma iesniedzēji var būt jebkura publiska struktūra vai organizācija, kuras saistītās struktūras (ja tādas ir) ir aktīvas sporta jomā.

Organizāciju piemēri:

 • publiskas struktūras, kuru pārziņā ir sports vietējā, reģionu, valsts līmenī;
 • sporta organizācijas vietējā, reģionu, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī;
 • nacionālās olimpiskās komitejas vai nacionālās sporta konfederācijas;
 • organizācijas, kas pārstāv kustību “sports visiem”;
 • organizācijas, kas aktīvi darbojas fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā;
 • organizācijas, kas pārstāv aktīvās atpūtas jomu;
 • organizācijas, kas aktīvi darbojas izglītības, apmācības vai jaunatnes jomā.

Kas vēl jāzina

Iesniedzot pieteikumu, jums jāizvēlas sava projekta ilgums. Atkarībā no projekta mērķa un tā laika gaitā paredzēto aktivitāšu veida tas var ilgt 12 vai 18 mēnešus.

Šī pasākuma ietvaros netiek atbalstīti šādi sporta pasākumi:

sporta sacensības, ko regulāri rīko nacionālas, Eiropas vai starptautiskas sporta federācijas/apvienības/līgas, (nacionāli, Eiropas vai pasaules čempionāti), ja vien finansiālais atbalsts netiek prasīts paralēli rīkotām aktivitātēm, kas vērstas uz lielām iedzīvotāju grupām.

Kā pieteikties

Organizācijām, kas vēlas pieteikties, tas jādara ES Finansējuma un iepirkumu portālā.

Katru gadu tiek izsludināts viens uzaicinājums iesniegt priekšlikumus. 2021. gadā projektu iesūtīšanas termiņš ir 2021. gada 17. jūnijs (plkst. 17.00 pēc Centrāleiropas laika).

Uzzināt vairāk

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par sabiedriskiem Eiropas sporta pasākumiem. Tajās ir iekļauta visa informācija par prioritātēm, dotāciju piešķiršanas kritērijiem, finansēšanas noteikumiem u. c.

Related funding calls